Aktuálně

Spotřebitelské fórum chystá konferenci

V lednu 2019 proběhne vědecká konference pořádaná Spotřebitelským fórem. Konference bude zaměřená na spotřebitele v moderní éře.

První panel konference bude zaměřený na spotřebitele na internetu, druhý se potom bude týkat financí moderního spotřebitele.

Průvodní slova pronese ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková a viceguvernér České Národní Banky Tomáš Nidetzký.

Podívejte se na program prvního panelu nebo druhého panelu.

Předseda Spotřebitelského fóra hrdinou Evropské unie

Předseda Spotřebitelského fóra Kryštof Kruliš se stal jedním z hrdinů kampaně Evropské unie zaměřené na lidi, kteří z Evropy dělají lepší místo pro žití.

Chcete si o projektu přečíst více nebo se podívat na další hrdiny? Podívejte se na web.

Rozhovor: Věcný záměr zákona o hromadných žalobách jde na komára s houfnicí. Stávající problémy by šlo vyřešit mnohem elegantnější a bez souvisejících rizik

Předseda Spotřebitelského fóra Kryštof Kruliš poskytl rozhovor o možné nové úpravě hromadných žalob.  V rozhovoru komentuje současný stav a výhody i nevýhody chystané úpravy.

Podívejte se na rozhovor zde.

Technologické zítřky a bezhotovostní společnost

Podívejte se na článek předsedy Spotřebitelského fóra Kryštofa Kruliše o technologickém posunu. Text vyšel také tištěně v příloze Hospodářských novin.

Jak na tom Česko s digitalizací?

Předseda Spotřebitelského fóra Krystof Krulis vystoupil na setkání Hospodářských novin zaměřeného na digitalizaci České republiky.

Česko deset let stagnuje ve využívání digitálních technologií ve státní správě, poslední výraznou změnou byly datové schránky v roce 2009. Občané nemají z elektronickou komunikací vůči úřadům dobré zkušenosti, avšak zvyšuje se po nich poptávka kvůli kvalitním službám v soukromém sektoru. Změnu by mohl přinést nově schválený koncept elektronických služeb.

Podívejte se na celý záznam ze setkání. 

Sympozium: Hromadné žaloby

Předseda Spotřebitelského fóra Krystof Krulis vystoupil na sympoziu Stálé konference českého práva, které bylo věnované hromadným žalobám. Jeho příspěvek se týkal hromadných žalob z hlediska spotřebitelských organizací.

Podívejte se na celý program. 

BREXIT: Specifikum zastoupení spotřebitelských organizací u EU

Předseda Spotřebitelského fóra Krystof Krulis bude v Evropském domě mluvit o specifiku zastoupení spotřebitelských organizací na formování postojů České republiky u institucí EU

Registrujte se. 

Aktuálně.cz: Digitalizací k moderní státní správě

Občané jsou zvyklí u služeb soukromé sféry své požadavky snadno řešit digitálně, bez nutnosti návštěvy kamenných poboček. Služby veřejného sektoru zatím takovouto dobrou pověst u občanů zdaleka nemají. Uživatelské přívětivosti eGovernmentu se však snad konečně začíná věnovat potřebná pozornost.

Podívejte se na celý článek. 

Kulatý stůl Britské obchodní komory: Hromadné žaloby

Ve čtvrtek 1. 11. 2018 byl předseda Spotřebitelského fóra hlavním řečníkem u kulatého stolu Britské obchodní komory. Tématem tentokrát byly hromadné žaloby.

Modernizace státní správy: "Spotřebitel" veřejných služeb?

Spotřebitelské fórum uspořádalo ve čtvrtek 20. září setkání na téma „Modernizace státní správy“, kterého se zúčastnili zástupci pěti celostátních úřadů, samosprávy, spotřebitelských organizací i businessu.

Občané jsou u služeb soukromé sféry zvyklí, že své požadavky mohou snadno vyřešit digitálně bez nutnosti návštěvy kamenných poboček a cenu uhradit bezhotovostní platbou bez nutnosti obstarávat si hotovost. Digitální služby veřejného sektoru zatím takovouto dobrou pověst u občanů nemají. Jak však setkání ukázalo, odborníci na digitalizaci z jednotlivých úřadů jsou si nedostatků vědomi a lze poukázat na první příklady dobré praxe, které představují nakročení směrem k Digitálnímu Česku.

Přečtěte si celou zprávu ze setkání zde. Na seznam zúčastněných řečníků se můžete podívat tady.

Prohlášení o ochraně osobních údajů: Ambasador investorů

V souvislosti s novým projektem vydáváme prohlášení o ochraně osobních údajů.

Přečíst si jej můžete zde. 

Od 1. října spouštíme nový projekt, Ambasador investorů bude pomáhat investujícím

Spolu se Sdružením českých spotřebitelů pracujeme na projektu, který by měl pomoci drobným investorům s problémy, které se jim zdají jen obtížně řešitelné běžnou cestou.

Více informací již brzy. Prozatím se můžete podívat na webovou stránku zde.

Modernizace státní správy

Občané jsou u služeb soukromé sféry zvyklí, že své požadavky mohou snadno vyřešit digitálně bez nutnosti návštěvy kamenných poboček. Pokud však na druhé straně stojí úřad, nezřídka občan narazí na uživatelskou nepřívětivost a bariéry. Spotřebitelské fórum uspořádalo kulatý stůl pro zástupce státní správy, businessu a neziskové sféry.

Setkání a debaty o best practices se zúčastnili zástupci například Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva vnitra, finanční a celní správy a mnozí další.

Podívejte se na celý program.

Spotřebitelské fórum a smart cities

Město, které chce být smart, by mělo spolupracovat se spotřebitelskými organizacemi, aby získalo potřebná data a bylo schopné je správně využít. Více o konceptu smart city se dočtete na této stránce. 

Debata s europoslancem Luďkem Niedermayerem: Jak uberizace proměňuje naše města?

V pátek 22. června se předseda Spotřebitelského fóra zúčastnil debaty na téma uberizace našich měst.

Záznam z debaty můžete vidět na našem facebookovém profilu. Druhou část debaty potom naleznete zde. 

Spotřebitelské organizace k novému návrhu Evropské komise

V pátek 16. června 2018 uspořádalo Spotřebitelské fórum, z.ú. setkání spotřebitelských organizací k novému návrhu Evropské komise, tzv. nové politice pro spotřebitele. Setkání se zúčastnili zástupci Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s., Sdružení českých spotřebitelů, z.ú. a Poradny při finanční tíseň, o.p.s..

Ke společnému výstupu se  připojily i další spotřebitelské organizace.

Přečtěte si celý dokument zde. 

Setkání spotřebitelských organizací ke Spotřebitelskému novému údělu

V pátek 16. června proběhlo setkání několika spotřebitelských organizací k novému návrhu Evropské komise Consumer New Deal. Výstupy budou zpracovány.

Setkání uspořádalo Spotřebitelské fórum  v prostorách nadace Fridrich Naumann. 

Sdílená ekonomika a budoucnost

Přečtěte si výstup debaty týkající se budoucnosti jednotného digitálního trhu, které se zúčastnil předseda Spotřebitelského fóra v květnu. Budoucnost a stav sdílené ekonomiky byl jedním z tématů.

Článek je dostupný zde. 

 

 

Budoucnost jednotného digitálního trhu

Předseda Spotřebitelského fóra  Mgr. et Mgr. Kryštof Kruliš, Ph.D. se zúčastní setkání "Sdílená ekonomika a nové služby" . Panely akce se zaměří zejména na nové a globální služby v našich městech a brzy účinné nařízení GDPR. O výstupech z pohledu spotřebitele vás budeme informovat.

Hromadné žaloby: zastoupení Spotřebitelskou organizací? 

V rámci modernizace spotřebitelských práv Evropská komise navrhla mimo jiné hromadné žaloby prostřednictvím spotřebitelských organizací. Z pohledu Spotřebitelského fóra jde o vhodnou úpravou, která by, oproti zastoupení advokátem, mohla snížit riziko šikanózního podávání hromadných žalob.

Více o tématu si můžete přečíst v článku Euractiv.

 

Spotřebitelské fórum ke sdílené ekonomice v Moravskoslezském kraji

Kde leží hranice mezi sdílenou ekonomikou a podnikáním? Předseda správní rady Spotřebitelského fóra Mgr. et Mgr. Kryštof Kruliš, Ph.D. ve středu 18. 4. vedl seminář o sdílené ekonomice na Slezské univerzitě v Karviné. Akci pořádalo Eurocentrum Ostrava a Europe Direct Ostrava ve spolupráci s Obchodně-podnikatelskou fakultou Slezské univerzity v Karviné.

Podívejte se na plakát

Tisková zpráva k hromadným žalobám

Spotřebitelské fórum se dlouhodobě zabývá problematikou hromadných žalob. Evropská komise vydala 11. dubna návrh úpravy hromadných žalob, instituce přitom zastává velmi podobné postoje jako Spotřebitelské fórum. K dispozici je naše tisková zpráva se srovnávací tabulkou. 

Tisková zpráva 

Předseda správní rady Spotřebitelského fóra ke společnosti 4.0

Ve čtvrtek 12. dubna se konal uzavření kulatý stůl na téma společnost 4.0. Zúčastnili se ho zástupci státní správy, businessu, odborů, akademické sféry i nezisku a novináři. Obou panelů akce se zúčastnil i předseda správní rady Spotřebitelského fóra Mgr. et Mgr. Kryštof Kruliš, Ph.D. 

Akci pořádala naše partnerská Asociace pro mezinárodní otázky a server EURACTIV za podpory Evropského parlamentu a nadace Fridricha Neumanna.

Program k náhledu zde

Spotřebitelské fórum na sympoziu "Spotřebitelské spory a jejich řešení"

Ve čtvrtek 5.dubna 2018 vystoupil předseda správní rady Spotřebitelského fóra Mgr. et Mgr. Kryštof Kruliš, Ph.D. na sympoziu k ochraně spotřebitele pořádaném podvýborem Poslanecké sněmovny pro ochranu spotřebitele ve spolupráci se Stálou konferencí českého práva. 

Účelem sympozia bylo zejména vyhodnotit způsoby mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Akce se proto účastnily nejen poslanci a senátoři, ale také soudci, advokáti, mediátoři, zástupci z Ministerstva spravedlnosti i Ministerstva průmyslu a obchodu, Česká obchodní inspekce i zástupci neziskového sektoru.

Spotřebitelské fórum má novou ředitelku

Spotřebitelské fórum má od března novou ředitelku. Je jí Eva Prudilová. Obracet se na ni můžete na e-mailové adrese prudilova@spotrebitelskeforum.cz.

 

Desatero etického poskytování spotřebitelských úvěrů

Spotřebitelské fórum spolu s dalšími neziskovými organizacemi vypracovalo desatero etického poskytování spotřebitelským úvěrů. Zásady slouží jako nástroj pro posuzování standardu serióznosti a sociální odpovědnosti poskytovatelů úvěrů.

K dodržování desatera se může přihlásit poskytovatel úvěrových produktů prostřednictvím jeho začlenění do svého etického kodexu. Mezi zásady patří například řádné ověření úvěruschopnosti nebo náležitě srozumitelné poskytování předsmluvních i smluvních informací. 

Celé desatero ke stažení zde.

Stanovisko Spotřebitelského fóra k novému zákonu o platebním styku v České televizi

V pondělí 15. ledna vystoupil předseda správní rady Spotřebitelského fóra Mgr. et Mgr. Kryštof Kruliš, Ph.D.  v hlavní relaci České televize k problematice nového zákona o platebním styku. Předpis nabyl účinnosti druhý lednový víkend a přináší hned několik významných změn. 

Reportáž je ke shlédnutí na stránkách České televize

Tisková zpráva Spotřebitelského fóra k novému zákonu o platebním styku

Spotřebitelské fórum se tématem nového zákona o platebním styku dlouhodobě zabývá. K příležitosti jeho účinnosti vydalo tiskovou zprávu.

Tisková zpráva k dispozici zde.

Vyjádření Spotřebitelského fóra k hromadným žalobám v připomínkovém řízení Ministerstva spravedlnosti

Spotřebitelské fórum problematiku hromadných žalob odborně sleduje a považuje ji za významnou pro spotřebitele a celkové podnikatelské prostředí. V rámci připomínkového řízení jsme se Ministerstvu spravedlnosti k návrhu věcného záměru zákona podrobně vyjádřili jak z hlediska právního, tak z hlediska možného dopadu přijetí institutu hromadných žalob do cenové hladiny v ČR

Podklady o tomto návrhu jsou k dispozici na stránkách Hospodářské komory

Celé stanovisko je k přečtení zde.

Spotřebitelské fórum se zaregistrovalo v rejstříku transparentnosti EU  

V listopadu 2017 se Spotřebitelské fórum zaregistrovalo do rejstříku transparentnosti Evropské Unie. Databáze obsahuje seznam subjektů, které se snaží působit na legislativní proces EU.  Spotřebitelské fórum je vedené jako nezisková organizace zabývající se ochranou spotřebitelů v mnoha různých oblastech.

Registrace přispívá k otevřenosti a kontrole veřejné moci. 

Publikace příspěvku Spotřebitelského fóra ve sborníku týkajícím se hromadných žalob 

V listopadu 2017 byla vydána odborná publikace na téma hromadných žalob. Publikace byla zpracována na základě červnové konference předních českých odborníků civilního procesního práva v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Ve sborníku z odborného právnického sympozia se k tématu vyjádřil i předseda správní rady Spotřebitelského fóra Mgr. et Mgr. Kryštof Kruliš, Ph.D. 

Hromadným žalobám se Spotřebitelské fórum věnuje i nadále, nyní v připomínkovém řízení u Ministerstva spravedlnosti. 

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) 20. prosince 2017 vydal dlouho očekávané rozhodnutí v řízení o tzv. předběžné otázce ve věci společnosti Uber.

Charakter činnosti Uberu podle soudu neumožňuje aplikaci zvláštního režimu směrnice o službách a platforma tak bude nadále podléhat národní regulaci sektoru dopravy v jednotlivých členských státech. Více o rozhodnutí SDEU najdete zde.

 Srovnávací studie taxi a smluvní přepravy v Praze a Bratislavě 2017  

Provedli jsme testovací jízdy a porovnávali jsme pro spotřebitele důležité faktory jako cena a rychlost jízdy, čistota vozu nebo vrácení zapomenutých věcí. 

Celý výzkum si můžete přečíst zde.

 Analýza předvolebních programů – spotřebitelská problematika po volbách 2017

U příležitosti voleb do Poslanecké sněmovny jsme analyzovali volební programy jednotlivých volebních stran, které měly v době provedení výzkumu šanci dostat se do sněmovny. Jednalo se o: ANO, ČSSD, KSČM, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, SPD a Piráti.

Celý výzkum si můžete přečíst zde.

 Spotřebitelské fórum 2017: „Kvalita zboží a potravin: Má český spotřebitel na výběr?“

proběhne 5. 10. v galerii Černá Labuť. Detail programu naleznete zde.

Dva týdny před parlamentními volbami jsme připravili setkání odborníků, zástupců spotřebitelských organizací, profesních sdružení a  firem, abychom společně diskutovali aktuální témata týkající se postavení spotřebitelů v České republice.

Pokud si přejete zúčastnit se, prosíme o registraci.

Společné stanovisko spotřebitelských organizací a SOCR k věcnému návrhu zákona o ochraně spotřebitele

Zástupci spotřebitelských organizací a představitelé Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR se sešli dne 5.6. 2017 u kulatého stolu nad návrhem věcného záměru zákona o ochraně spotřebitele (spotřebitelský kodex). Účastníci se shodli na tom, že v současnosti s ohledem na potřeby praxe nevidí potřebu pro vznik samostatného spotřebitelského kodexu. Od přijetí občanského zákoníku uplynul jen krátký čas a přistupovat k takovéto zásadní změně soukromého práva by bylo na újmu právnímu povědomí spotřebitelů i obchodníků. Vhodnější by proto bylo zpřesnit právní úpravu v rámci již existujících zákonů.  V případě, že i tak bude zvolena cesta nového spotřebitelského kodexu, bude důležité zapojit do přípravy paragrafovaného znění občanskou společnost v co nejširší možné míře, aby zásah do stávajícího stavu mohl být vyvážen kvalitou nové právní úpravy.

 Seznam organizací, které se připojují ke společnému stanovisku:

Asociace občanských poraden

Poradna při finanční tísni, o.p.s.

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s.

Spotřebitelské fórum, z.ú.

Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR

Kryštof Kruliš přednesl příspěvek na odborném semináři o Právní problematice hromadných žalob

kterou pořádala Stálá konference českého práva, s. r. o., v rámci projektu Pražské právnické jaro 2017
pod záštitou Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

V roce 2017 připravujeme projekty v následujících čtyřech prioritních oblastech:

1) Kvalita života a potravin
2) Spotřebitel v cestovních ruchu
3) Spotřebitel ve zdravotnictví
4) Spotřebitel ve finančním světě

Uvítáme Váše tipy a náměty na spolupráci.

Spotřebitelské fórum, z. ú. si Vás dovoluje pozvat na kulatý stůl

Spotřebitelské fórum 2016: „Český spotřebitel v digitální a sdílené ekonomice“

Kdy: 4. listopadu 2016, 9:00-14.00

Místo: Praha, Černá Labuť Event Gallery, Na Poříčí 25, Praha 1

Program ke stažení.

Spotřebitelské fórum a Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace společně zpracovali studii

"Srovnání různých forem taxislužeb a smluvní přepravy v Praze a v Brně z pohledu spotřebitele"

K dispozici je Vám zde.