Aktuálně

Desatero etického poskytování spotřebitelských úvěrů

Spotřebitelské fórum spolu s dalšími neziskovými organizacemi vypracovalo desatero etického poskytování spotřebitelským úvěrů. Zásady slouží jako nástroj pro posuzování standardu serióznosti a sociální odpovědnosti poskytovatelů úvěrů.

K dodržování desatera se může přihlásit poskytovatel úvěrových produktů prostřednictvím jeho začlenění do svého etického kodexu. Mezi zásady patří například řádné ověření úvěruschopnosti nebo náležitě srozumitelné poskytování předsmluvních i smluvních informací. 

Celé desatero ke stažení zde.

Stanovisko Spotřebitelského fóra k novému zákonu o platebním styku v České televizi

V pondělí 15. ledna vystoupil předseda správní rady Spotřebitelského fóra Mgr. et Mgr. Kryštof Kruliš, Ph.D.  v hlavní relaci České televize k problematice nového zákona o platebním styku. Předpis nabyl účinnosti druhý lednový víkend a přináší hned několik významných změn. 

Reportáž je ke shlédnutí na stránkách České televize

Vyjádření Spotřebitelského fóra k hromadným žalobám v připomínkovém řízení Ministerstva spravedlnosti

Spotřebitelské fórum problematiku hromadných žalob odborně sleduje a považuje ji za významnou pro spotřebitele a celkové podnikatelské prostředí. V rámci připomínkového řízení jsme se Ministerstvu spravedlnosti k návrhu věcného záměru zákona podrobně vyjádřili jak z hlediska právního, tak z hlediska možného dopadu přijetí institutu hromadných žalob do cenové hladiny v ČR

Podklady o tomto návrhu jsou k dispozici na stránkách Hospodářské komory

Celé stanovisko je k přečtení zde.

Spotřebitelské fórum se zaregistrovalo v rejstříku transparentnosti EU  

V listopadu 2017 se Spotřebitelské fórum zaregistrovalo do rejstříku transparentnosti Evropské Unie. Databáze obsahuje seznam subjektů, které se snaží působit na legislativní proces EU.  Spotřebitelské fórum je vedené jako nezisková organizace zabývající se ochranou spotřebitelů v mnoha různých oblastech.

Registrace přispívá k otevřenosti a kontrole veřejné moci. 

Publikace příspěvku Spotřebitelského fóra ve sborníku týkajícím se hromadných žalob 

V listopadu 2017 byla vydána odborná publikace na téma hromadných žalob. Publikace byla zpracována na základě červnové konference předních českých odborníků civilního procesního práva v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Ve sborníku z odborného právnického sympozia se k tématu vyjádřil i předseda správní rady Spotřebitelského fóra Mgr. et Mgr. Kryštof Kruliš, Ph.D. 

Hromadným žalobám se Spotřebitelské fórum věnuje i nadále, nyní v připomínkovém řízení u Ministerstva spravedlnosti. 

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) 20. prosince 2017 vydal dlouho očekávané rozhodnutí v řízení o tzv. předběžné otázce ve věci společnosti Uber.

Charakter činnosti Uberu podle soudu neumožňuje aplikaci zvláštního režimu směrnice o službách a platforma tak bude nadále podléhat národní regulaci sektoru dopravy v jednotlivých členských státech. Více o rozhodnutí SDEU najdete zde.

 Srovnávací studie taxi a smluvní přepravy v Praze a Bratislavě 2017  

Provedli jsme testovací jízdy a porovnávali jsme pro spotřebitele důležité faktory jako cena a rychlost jízdy, čistota vozu nebo vrácení zapomenutých věcí. 

Celý výzkum si můžete přečíst zde.

 Analýza předvolebních programů – spotřebitelská problematika po volbách 2017

U příležitosti voleb do Poslanecké sněmovny jsme analyzovali volební programy jednotlivých volebních stran, které měly v době provedení výzkumu šanci dostat se do sněmovny. Jednalo se o: ANO, ČSSD, KSČM, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, SPD a Piráti.

Celý výzkum si můžete přečíst zde.

 Spotřebitelské fórum 2017: „Kvalita zboží a potravin: Má český spotřebitel na výběr?“

proběhne 5. 10. v galerii Černá Labuť. Detail programu naleznete zde.

Dva týdny před parlamentními volbami jsme připravili setkání odborníků, zástupců spotřebitelských organizací, profesních sdružení a  firem, abychom společně diskutovali aktuální témata týkající se postavení spotřebitelů v České republice.

Pokud si přejete zúčastnit se, prosíme o registraci.

Společné stanovisko spotřebitelských organizací a SOCR k věcnému návrhu zákona o ochraně spotřebitele

Zástupci spotřebitelských organizací a představitelé Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR se sešli dne 5.6. 2017 u kulatého stolu nad návrhem věcného záměru zákona o ochraně spotřebitele (spotřebitelský kodex). Účastníci se shodli na tom, že v současnosti s ohledem na potřeby praxe nevidí potřebu pro vznik samostatného spotřebitelského kodexu. Od přijetí občanského zákoníku uplynul jen krátký čas a přistupovat k takovéto zásadní změně soukromého práva by bylo na újmu právnímu povědomí spotřebitelů i obchodníků. Vhodnější by proto bylo zpřesnit právní úpravu v rámci již existujících zákonů.  V případě, že i tak bude zvolena cesta nového spotřebitelského kodexu, bude důležité zapojit do přípravy paragrafovaného znění občanskou společnost v co nejširší možné míře, aby zásah do stávajícího stavu mohl být vyvážen kvalitou nové právní úpravy.

 Seznam organizací, které se připojují ke společnému stanovisku:

Asociace občanských poraden

Poradna při finanční tísni, o.p.s.

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s.

Spotřebitelské fórum, z.ú.

Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR

Kryštof Kruliš přednesl příspěvek na odborném semináři o Právní problematice hromadných žalob

kterou pořádala Stálá konference českého práva, s. r. o., v rámci projektu Pražské právnické jaro 2017
pod záštitou Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

V roce 2017 připravujeme projekty v následujících čtyřech prioritních oblastech:

1) Kvalita života a potravin
2) Spotřebitel v cestovních ruchu
3) Spotřebitel ve zdravotnictví
4) Spotřebitel ve finančním světě

Uvítáme Váše tipy a náměty na spolupráci.

Spotřebitelské fórum, z. ú. si Vás dovoluje pozvat na kulatý stůl

Spotřebitelské fórum 2016: „Český spotřebitel v digitální a sdílené ekonomice“

Kdy: 4. listopadu 2016, 9:00-14.00

Místo: Praha, Černá Labuť Event Gallery, Na Poříčí 25, Praha 1

Program ke stažení.

Spotřebitelské fórum a Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace společně zpracovali studii

"Srovnání různých forem taxislužeb a smluvní přepravy v Praze a v Brně z pohledu spotřebitele"

K dispozici je Vám zde.