Aktuálně

 Analýza předvolebních programů – spotřebitelská problematika po volbách 2017

U příležitosti voleb do Poslanecké sněmovny jsme analyzovali volební programy jednotlivých volebních stran, které měly v době provedení výzkumu šanci dostat se do sněmovny. Jednalo se o: ANO, ČSSD, KSČM, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, SPD a Piráti.

Celý výzkum si můžete přečíst zde.

 Spotřebitelské fórum 2017: „Kvalita zboží a potravin: Má český spotřebitel na výběr?“

proběhne 5. 10. v galerii Černá Labuť. Detail programu naleznete zde.

Dva týdny před parlamentními volbami jsme připravili setkání odborníků, zástupců spotřebitelských organizací, profesních sdružení a  firem, abychom společně diskutovali aktuální témata týkající se postavení spotřebitelů v České republice.

Pokud si přejete zúčastnit se, prosíme o registraci.

Společné stanovisko spotřebitelských organizací a SOCR k věcnému návrhu zákona o ochraně spotřebitele

Zástupci spotřebitelských organizací a představitelé Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR se sešli dne 5.6. 2017 u kulatého stolu nad návrhem věcného záměru zákona o ochraně spotřebitele (spotřebitelský kodex). Účastníci se shodli na tom, že v současnosti s ohledem na potřeby praxe nevidí potřebu pro vznik samostatného spotřebitelského kodexu. Od přijetí občanského zákoníku uplynul jen krátký čas a přistupovat k takovéto zásadní změně soukromého práva by bylo na újmu právnímu povědomí spotřebitelů i obchodníků. Vhodnější by proto bylo zpřesnit právní úpravu v rámci již existujících zákonů.  V případě, že i tak bude zvolena cesta nového spotřebitelského kodexu, bude důležité zapojit do přípravy paragrafovaného znění občanskou společnost v co nejširší možné míře, aby zásah do stávajícího stavu mohl být vyvážen kvalitou nové právní úpravy.

 Seznam organizací, které se připojují ke společnému stanovisku:

Asociace občanských poraden

Poradna při finanční tísni, o.p.s.

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s.

Spotřebitelské fórum, z.ú.

Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR

Kryštof Kruliš přednesl příspěvek na odborném semináři o Právní problematice hromadných žalob

kterou pořádala Stálá konference českého práva, s. r. o., v rámci projektu Pražské právnické jaro 2017
pod záštitou Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

V roce 2017 připravujeme projekty v následujících čtyřech prioritních oblastech:

1) Kvalita života a potravin
2) Spotřebitel v cestovních ruchu
3) Spotřebitel ve zdravotnictví
4) Spotřebitel ve finančním světě

Uvítáme Váše tipy a náměty na spolupráci.

Spotřebitelské fórum, z. ú. si Vás dovoluje pozvat na kulatý stůl

Spotřebitelské fórum 2016: „Český spotřebitel v digitální a sdílené ekonomice“

Kdy: 4. listopadu 2016, 9:00-14.00

Místo: Praha, Černá Labuť Event Gallery, Na Poříčí 25, Praha 1

Program ke stažení.

Spotřebitelské fórum a Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace společně zpracovali studii

"Srovnání různých forem taxislužeb a smluvní přepravy v Praze a v Brně z pohledu spotřebitele"

K dispozici je Vám zde.