Kurzy: EU± // Evropská digitální agenda – Akt o digitálních službách

Digitální ekonomika je jednou z nejrychleji se rozvíjejících oblastí lidské činnosti. Pandemie covidu-19 z tohoto hlediska hrála zásadní roli a je vysoce pravděpodobné, že přechod do virtuálního světa bude nadále pokračovat. S rozvojem digitální ekonomiky se však pojí i problémy. Většina současné regulace je přizpůsobena světu před internetem a normy ochraňující základní práva a svobody nutně nemusí mít stejný efekt ve virtuálním světě. Druhým problémem pak může být disruptivní vliv digitalizace na tradiční sektory ekonomiky. Právě tato problematika byla tématem další z debat ze série EU±, které organizuje Institut pro evropskou politiku EUROPEUM ve spolupráci s Katedrou evropských studií IMS na FSV UK.

(…)

Dle Kryštofa Kruliše nás teď čeká především implementační fáze DSA. Nezbytná je i osvěta vůči spotřebitelům a digitální gramotnost spolu s rozvíjením schopností uživatelů se v této oblasti zorientovat. Jistě je v plánu vyjednávání v oblastech umělé inteligence či trhu s daty.

Více v článku na adrese: https://www.kurzy.cz/zpravy/653835-eu-evropska-digitalni-agenda-akt-o-digitalnich-sluzbach/

Sdílejte