Grantové programy 2021

Výzva k předkládání návrhů projektů v grantovém programu Spotřebitelského fóra

Zapsaný ústav Spotřebitelské fórum v rámci svých aktivit na podporu spotřebitelských organizací a jejich činnosti v České republice hodlá v rámci svého grantového programu přispět na projekty spotřebitelských organizací v oblasti ochrany spotřebitele v roce 2021.

Po zhodnocení přínosnosti projektu může být vybranému projektu udělena podpora až do výše 30 000,- Kč. Podpora může být v tomto grantovém programu udělena až 3 projektům. Předmětem žádostí mohou být zejména následující projekty (včetně interních mzdových nákladů) :

  1. Implementace inovativních projektů v oblasti ochrany spotřebitele
  2. Příspěvek na spolufinancování existujícího (pokračujícího) projektu v oblasti ochrany spotřebitele který je podpořen i z jiných zdrojů, a má zvláštní přínost pro spotřebitelskou veřejnost
  3. Projekt zpracování dat a výzkum v oblasti ochrany spotřebitele
  4. Projekt zaměřený na podporu finanční gramotnosti spotřebitelů v ČR

Způsobilí žadatelé:

  • Spotřebitelská organizace působící dlouhodobě (alespoň 2 roky) na území ČR
  • Prokazatelná praxe v oblasti ochrany spotřebitele[1]

Způsob podání výzvy:

K přihláškám prosím využijte přiložený formulář. Návrhy v tomto grantovém programu se podávají do 10. ledna 2021 na adresu info@spotrebitelskeforum.cz. Na této adrese lze také zasílat případné dotazy k zadání grantového programu.

Časový plán:

Vyhodnocení návrhů proběhne v polovině ledna 2021. Finanční prostředky budou zaslány do 2 týdnů od rozhodnutí o udělení grantového příspěvku. Realizace projektů může probíhat kdykoliv v roce 2021 a bude zakončena sepsáním krátké zprávy o dokončení projektu a jeho přínosech, která bude zveřejněna na webových stránkách Spotřebitelského fóra.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo změnit nebo zrušit grantový program.[1] Organizace uvedené na webu MPO v sekci „Kontakty na vybrané spotřebitelské organizace“, dostupné na: https://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/uzitecne-kontakty/kontakty-na-vybrane-spotrebitelske-organizace–5724/, jsou bez dalšího považovány za způsobilé žadatele a nemusí již dále nic dokládat.