Závěrečné zprávy 2021

Rok 2021 byl pro Spotřebitelské fórum prvním obdobím, kdy jsme prostřednictvím grantů podpořili české spotřebitelské organizace v jejich projektech zaměřených na ochranu spotřebitele. Po vyhodnocení celé řady velmi kvalitních projektů jsme nakonec vybrali tři projekty, které jsme finančně podpořili.

Spolupráce s vybranými spotřebitelskými organizacemi byla velmi pozitivní a proto bychom se i s Vámi rádi podělili o výsledky podpořených
projektů. Níže naleznete závěrečné zprávy k projektům jednotlivých spotřebitelských organizací:

GLE o.p.s. – Poradenství a osvětová činnost pro spotřebitele – Škola spotřebitele

Sdružení českých spotřebitelů z.ú.- Průzkum mezi spotřebiteli k nástrojům udržitelného financování – 2021

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. – Ochrana spotřebitele