Grantové programy 2024

Výzva k předkládání návrhů projektů v grantovém programu Spotřebitelského fóra

 

Zapsaný ústav Spotřebitelské fórum v rámci svých aktivit na podporu spotřebitelských organizací a jejich činnosti v České republice hodlá v rámci svého grantového programu přispět na projekty spotřebitelských organizací v oblasti ochrany spotřebitele v roce 2024.

 

Po zhodnocení přínosnosti projektu může být vybranému projektu udělena podpora až do výše 30 000,- Kč. Podpora může být v tomto grantovém programu udělena až 3 projektům. Předmětem žádostí mohou být zejména následující projekty (včetně interních mzdových nákladů) :

  1. Implementace inovativních projektů v oblasti ochrany spotřebitele
  2. Příspěvek na spolufinancování existujícího (pokračujícího) projektu v oblasti ochrany spotřebitele, který je podpořen i z jiných zdrojů, a má zvláštní přínos pro spotřebitelskou veřejnost
  3. Projekt zpracování dat a výzkum v oblasti ochrany spotřebitele

 

Způsobilí žadatelé:

  • Spotřebitelská organizace působící dlouhodobě (alespoň 5 let) na území ČR
  • Prokazatelná praxe v oblasti ochrany či informování spotřebitelů (např. poradenství pro spotřebitele, informační aktivity pro spotřebitele, spotřebitelské testování zboží či služeb, mediace či konciliace spotřebitelských sporů)[1]

 

Způsob podání výzvy:

K přihláškám prosím využijte přiložený formulář. Návrhy v tomto grantovém programu se podávají do konce pátku, 12. ledna 2024 na adresu info@spotrebitelskeforum.cz. Na tuto adresu lze také zasílat případné dotazy k zadání grantového programu.

 

Časový plán:

Vyhodnocení návrhů proběhne v průběhu měsíce ledna 2024. Finanční prostředky budou zaslány do 1 měsíce od rozhodnutí o udělení grantového příspěvku. Realizace projektů může probíhat kdykoliv v roce 2024 a bude zakončena sepsáním krátké zprávy o dokončení projektu a jeho přínosech, která bude zveřejněna na webových stránkách Spotřebitelského fóra.

 

Udělení grantu Spotřebitelského fóra pro rok 2020, 2021, 2022 či 2023 nevylučuje možnost totožné organizaci účastnit se grantového programu pro rok 2024. Prostředky z grantu 2024 ale budou organizacím, které přijaly granty v předcházejících ročnících, zaslány až po splnění všech podmínek předchozích grantů, včetně sepsání krátké závěrečné zprávy o realizaci předchozího projektu.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo změnit nebo zrušit grantový program.

SF_Grant_2024 SF_grant

_formularSF_Grant_2024

 

[1] Organizace uvedené na webu MPO v sekci „Kontakty na vybrané spotřebitelské organizace“, dostupné na: https://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/uzitecne-kontakty/kontakty-na-vybrane-spotrebitelske-organizace–5724/, jsou bez dalšího považovány za způsobilé žadatele a nemusí již dále nic dokládat.