Výbor EP přijal přísnější návrh směrnice o dvojí kvalitě potravin

Výbor Evropského parlamentu pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele schválil přísnější návrh směrnice upravující dvojí kvalitu potravin. K tématu se v článku Euractiv.cz vyjádřil předseda Spotřebitelského fóra Kryštof Kruliš.

Podle předsedy správní rady Spotřebitelského fóra Kryštofa Kruliše by se už za stávajícího znění směrnice o nekalých obchodních praktikách a navazujících národních zákonů mohlo rozdílné složení výrobků v jednotlivých státech postihovat, až nyní je však tzv. dvojí kvalita zboží zmíněna explicitně. Regulatorní orgány by tak podle něj mohly mít do budoucna pevnější oporu v zákoně.

Kruliš upozornil na to, že problematika rozdílného složení je v současnosti zpolitizovaná a zažitý termín „dvojí kvalita“ může být poněkud zavádějící. Podstatné podle něj je, že některé výrobky ve stejných obalech se v jednotlivých zemích liší svým obsahem. To ovšem ale automaticky neznamená, že jsou méně kvalitní. „Ustálilo se o tom hovořit jako o dvojí kvalitě zboží, kvalita je ale hodně subjektivní. Každému může chutnat něco jiného,“ podotkl.

Zároveň ovšem řekl, že podle testů se u většiny výrobků, u kterých bylo zjištěno rozdílné složení napříč EU (jednalo se o desítky procent prodávaných výrobků), ukázalo, že na trzích ve střední a východní Evropě byly v obsahu zboží méně zastoupené složky, které jsou pro výrobce nákladnější.

„Dovodit by se z toho možná dalo, že se dá hovořit o nějaké rozdílné kvalitě, protože náklady na výrobu zboží ve složení, které se prodává v Německu, mohou být vyšší než náklady na výrobky na trh polský, český nebo rumunský,“ upozornil Kruliš.“

Podívejte se na celý článek.

(převzato z Euractiv.cz)

Sdílejte