Hospodářské noviny: Jak zkvalitnit spotřebitelskou legislativu a napomoci seberegulaci

Příprava kvalitní legislativy či efektivní samoregulace konkrétního sektoru vyžaduje funkční dialog všech dotčených stran. V Českérepublice již čtvrtým rokem působí zapsaný ústav Spotřebitelské fórum,jehož vizí je přispět k vytvoření funkčního dialogu mezi státem, firmami, spotřebitelskými organizacemi a akademickou sférou.

Podívejte se na celou zprávu.

Sdílejte