Debata Jana Macháčka: Zbořme zeď budovanou potravinářskými koncerny

„Je pravda, že spotřebitelé v EU mají v jednotlivých zemích různý vkus a preference. Hovořit by o tom mohli například naši exportéři finálních výrobků, kteří nezřídka zmiňují, že třeba v USA lze oslovit spotřebitele s jednou a tou samou nabídkou, ale v EU by s jednotnou nabídkou narazili. Musí tak vycházet vstříc rozdílné poptávce. Stěží se to ale dá vztáhnout i na obsah suroviny, kvůli které si daný výrobek kupujeme. Například jahody v jahodovém džemu či složku masa v masných výrobcích. Zde již nejde o vycházení vstříc preferencím spotřebitelů, ale o nákladově efektivnější výrobu, kterou lze pod křídly světové značky na spotřebitelsky méně rozvinutém trhu stále ještě dobře prodat.“

Přečtěte si celý příspěvek předsedy Spotřebitelského fóra a příspěvky dalších řečníků.

 

Sdílejte