Tisková zpráva: Po roce od představení Ambasadora investorů se zvyšuje povědomí o rizikových finančních derivátech na retailovém trhu

Po roce od představení Ambasadora investorů se zvyšuje povědomí o rizikových finančních derivátech na retailovém trhu

V posledním edukativním materiálu Česká národní banka varuje před riziky, která plynou především pro neprofesionální obchodníky, z obchodování finančních derivátů na kapitálových trzích. Konkrétně jde o instrument rozdílových smluv, „contract for difference“ čili známější zkratku CFD.

ČNB informovala o stížnostech osob kvůli ztrátám, které utrpěli při obchodování s CFD, a upozornila na omezený rozsah své působnosti: „ČNB nevykonává dohled nad každým obchodníkem s cennými papíry, který je oprávněn poskytovat českým zákazníkům investiční služby. Obchodníci s cennými papíry z jiných členských států Evropské unie podléhají dohledu ČNB pouze v omezeném rozsahu či vůbec.“

Zákazníci brokerských firem by se tak neměli jen spoléhat na dohled a regulaci, ale především sami investovat do svých znalostí finančních trhů a právního rámce. Shodli se na tom už vloni účastníci kulatého stolu Spotřebitelského fóra, kde byl představen projekt Ambasador investorů. „S rozvojem nových technologií a nejrůznějších platforem dnes může např. s cennými papíry, ale i dalšími produkty, obchodovat prostřednictvím internetu kdokoli z nás,“ řekl Viktor Vodička, ředitel Sdružení českých spotřebitelů a zástupce Ambasadora investorů. „S tím ale rovněž rostou i rizika jak při samotném investování, tak i při využívání služeb, které investorům poskytují brokeři. Naším cílem je vedle osvěty i pomoc klientům, aby mohli  ve sporech s obchodníky dosáhnout smírného řešení, aniž by muselo dojít na právní, respektive soudní cestu při řešení jednotlivých sporů,“ vysvětlil Viktor Vodička.

„Regulace není ideálním nástrojem ochrany spotřebitele, tím je finanční vzdělávání,“ prohlásil na loňské konferenci viceguvernér ČNB Tomáš Nidetský a doplnil: „ČNB se nevěnuje soukromoprávním sporům. Role regulátora v tomto smyslu je ta, že na základě stížnosti klientů může zahájit dohledovou činnost nad určitou oblastí.“

V aktuálním materiálu ČNB upozorňuje, že vedle společností, které jsou licencovanými zahraničními obchodníky s cennými papíry,  se tu „vyskytují však i nabídky poskytovatelů CFD, kteří žádnou licenci nemají a činnost vykonávají neoprávněně.“ V takových situacích už klientům nemůže pomoci ani projekt Ambasador investorů. Ten proto znovu shrnuje základní doporučení pro výběr brokera:

  1. Platnost licence pro působení na trzích EU.
  2. Veškeré smluvní a obchodní podmínky poskytnuté předem k seznámení.
  3. Dodržování pravidel evropského regulátora ESMA zahrnující například maximální poměry finanční páky pro jednotlivé typy instrumentů atd.
  4. Komunikace v češtině, lokální sídlo subjektu, který je licencován nebo je vázaným zástupcem licencovaného subjektu.

Pro více informací se obracejte na Ambasadora investorů:

 

http://ambasadorinvestoru.cz/#kontakt

 

 

 

Sdílejte