barrandov.tv: Kdo jsou Neviditelní?

Neviditelní představují skupinu, která je velmi těžko uchopitelná. Mají však určité společné znaky. Jsou to lidé nějakým způsobem vyčlenění, kteří přišli o pravidelný příjem a nedaří se jim vrátit do pracovního procesu. Nezapadají do škatulek státní pomoci. Problémy často přenášejí na své děti, z nichž potom vyrůstá další generace Neviditelných.

Celou zprávu naleznete na barrandov.tv

Sdílejte