CzechIndustry: Spotřebitelské fórum uspořádalo za účasti významných hostů z oboru kulatý stůl na téma černý trh s cigaretami (nejen) z pohledu spotřebitele

Spotřebitelské fórum uspořádalo 27. 8. kulatý stůl zaměřený na černý trh s cigaretami.

„Černý trh s cigaretami je v České republice zásobován pašováním ze zemí jako je Bělorusko a Ukrajina, ale jeho část tvoří také padělané cigarety,“ uvedl na kulatém stole zapsaného ústavu Spotřebitelské fórum Howard Pugh, čerstvě penzionovaný vyšetřovatel Europolu zaměřený na vyšetřování mezinárodního obchodu s ilegálním tabákem. „Česká republika je tradiční tranzitní zemí pro nelegální tabák, ale část z dodávek směřujících do jiných zemí EU   zůstane i na jejím území.“ dodává Howard Pugh.

„I u nás má černý trh s cigaretami nepominutelné sociální a ekonomické dopady. Jedná se zejména o dopady fiskální v podobě ušlé daně, významná zdravotní rizika v podobě produkce v nehygienických podmínkách, častá je například kontaminace tabáku trusem hlodavců nebo plísněmi. Práce navíc často probíhá v nevyhovujících, nelidských podmínkách hraničících s otrockou prací. V neposlední řadě je třeba zmínit i trestněprávní rovinu padělání, tj. porušování práv majitelů ochranných známek.“ uvedl Aleš Rod, ředitel výzkumu Centra ekonomických a tržních analýz (CETA)

Celý článek je dostupný na tomto odkaze: https://www.casopisczechindustry.cz/products/spotrebitelske-forum-usporadalo-za-ucasti-vyznamnych-hostu-z-oboru-kulaty-stul-na-tema-cerny-trh-s-cigaretami-nejen-z-pohledu-spotrebitele/

Sdílejte