Roklen24: Výroční konference Spotřebitelského fóra 2021 nabídla debatu mezi tvůrci legislativy a zástupci spotřebitelských organizací

Letošní výroční konference Spotřebitelského fóra pomohla propojit tvůrce legislativy se spotřebitelskými organizacemi, firmami a zástupci veřejné správy. Mezi nejdiskutovanější témata patřily trendy ve spotřebitelském chováni, digitalizace a její dopad na spotřebitele, ale také legislativní výzvy na úrovni České republiky i v Evropském měřítku, jako je zavedení institutu hromadných žalob, možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů či dopadů tzv. dvojí tranzice (digitální a zelené) na spotřebitele u nás.

„V době pandemie byly ovlivněny téměř všechny sféry života spotřebitelů. Skokově narostlo například využívání digitálních služeb či e-commerce a postupně rostou i možnosti e-governmentu. Řada spotřebitelů začala z hygienických důvodů preferovat platbu kartou. Adaptaci na nové podmínky ovšem doprovází zvýšená míra nejistoty ohledně budoucího ekonomického vývoje a otázky spojené s rychlostí obnovy sektorů jako je gastronomie, cestovní ruch či letectví, jakož i problém s nastartováním dodavatelských řetězců, který zasahuje různé sektory od stavebnictví až po výrobu automobilů,“ říká Kryštof Kruliš, předseda správní rady Spotřebitelského fóra.

Čtěte více v článku: https://roklen24.cz/prave-se-stalo/vyrocni-konference-spotrebitelskeho-fora-2021-nabidla-debatu-mezi-tvurci-legislativy-a-zastupci-spotrebitelskych-organizaci/

Sdílejte