Podcast EUROPEUM: Evropská digitální agenda

Digitální ekonomika je jednou z nejrychleji se rozvíjejících oblastí lidské činnosti přinášející vysokou přidanou hodnotu. Pandemie COVID-19 z tohoto hlediska hrála zásadní roli a je vysoce pravděpodobné, že přechod do virtuálního světa bude nadále pokračovat. S rozvojem digitální ekonomiky se však pojí i problémy. Většina současné regulace je přizpůsobena světu před internetem a normy ochraňující základní práva a svobody nutně nemusí mít stejný efekt ve virtuálním světě. Druhým problémem pak může být disruptivní vliv digitalizace na tradiční sektory ekonomiky.

Je tedy otázkou, jakým způsobem by měla Evropská unie reagovat na rozvoj zcela nového ekonomického prostoru, aby zajistila prosperitu kontinentu a zároveň se nemusela smiřovat s kompromisy v oblasti ochrany základních práv a svobod.

Jak skloubit spotřebitelskou ochranu a podporu rozvoje digitální ekonomiky? Je Evropská unie připravena na digitální věk? A jaký vliv budou mít na naší digitální budoucnost nově přijaté akty o digitálních službách a trzích? V jaké míře bude digitální ekonomika součástí českého předsednictví v Radě EU? Které konkrétní legislativní návrhy bude Česko mít na starosti a jaký efekt by tyto návrhy do budoucna měly mít?

Hosté:

  • Jan Havlík, vedoucí oddělení trhu a konkurence, Stálé zastoupení ČR při EU
  • Kryštof Kruliš, právník, AMO a Spotřebitelské fórum
  • Eliška Pírková, právní analytička, Access Now

Celý záznam je dostupný na tomto odkaze: https://open.spotify.com/episode/1KwZEvqA8Ct7vyKgtQIyjR?si=eT868X8KQoC0C5ZuE3k7sQ&nd=1

Sdílejte