Seznam zprávy: Pouze 0,9 procenta všech pražských bytů se pronajímá přes Airbnb

Airbnb je předmětem mnoha diskuzí a domněnek. Podle studií Centra ekonomických a tržních analýz (CETA) se v Praze prostřednictvím Airbnb pronajímá jen nízký podíl bytů a dopad na trh s bydlením je tak minimální.

(…)

Airbnb pravidelně hostitele informuje a vzdělává, například prostřednictvím daňového průvodce, který pomáhá s vykazováním příjmů daňovým úřadům. Podporuje také zavedení online registračního systému pro hosty podle doporučení studie Spotřebitelského fóra z února 2022.

Sdílejte