Česká justice: Spotřebitel si musí hledět svých práv a jeho ochrana není bezbřehá, zaznělo u kulatého stolu k otázce promlčení

Pokud vám v životě někdo způsobí škodu na majetku, začne subjektivní promlčecí lhůta běžet až v okamžiku, kdy se o škodě a osobě, která ji způsobila, dozvíte. Institut promlčení patří mezi nejdůležitější právní skutečnosti, ze kterých vznikají právní následky, tedy práva a povinnosti. Účastníci kulatého stolu České justice a Ekonomického deníku „Aktuální trendy v institutu promlčení českým i evropským pohledem“ se shodli na tom, že každý spotřebitel si musí svá práva hlídat, jeho ochrana není automatická a má své hranice. Na úvod debatovali o tom, jaké změny přinesla v oblasti promlčení rekodifikace občanského zákoníku, ke které došlo před více než osmi lety.

Promlčení není specifikem spotřebitelského práva

Předseda zapsaného ústavu Spotřebitelské fórum Kryštof Kruliš vnímá vliv nového občanského zákoníku na institut promlčení převážně pozitivně, přestože z pohledu všeobecné úrovně právního vědomí pochopitelně byl spíše negativní. Vzhledem k tomu, že rekodifikace ale brzy oslaví již deset let, tak se postupně právní vědomí a dostupnost použitelné judikatury soudů znovu zvyšuje. „Obecně spotřebitelé nabývají postavení jak věřitelů, tak dlužníků. Z toho důvodu institut promlčení je pro ně relevantní jak v pozici těch, kteří by vznášeli námitku promlčení, tak těch, proti jejichž nároku by případná námitka promlčení byla vznášena,“ uvedl. Z tohoto pohledu institut promlčení přináší potřebnou jistotu do právních vztahů, upozornil s tím, že promlčení není specifikem jen spotřebitelského práva, ale lidé se s ním běžně setkávají napříč jednotlivými oblastmi soukromého práva.

Více se dozvíte v článku: https://www.ceska-justice.cz/2023/02/spotrebitel-si-musi-hledet-svych-prav-a-jeho-ochrana-neni-bezbreha-zaznelo-u-kulateho-stolu-k-otazce-promlceni/

Sdílejte