Roklen 24: Zálohování nápojových obalů v ČR: DRS a DDRS z pohledu spotřebitelů

Ministerstvo životního prostředí připravuje právní úpravu, kterou má být v Česku zaveden zálohový systém na vybrané nápojové obaly z PET lahví a plechovek. K zálohování nás pravděpodobně tak jako tak donutí právní úprava na úrovni EU, ze které by se v horizontu následujících pěti let měly postupně aktivovat poměrně vysoce nastavené požadavky, jak na vysbírání minimálního počtu těchto nápojových obalů, tak na minimální obsah recyklovaného materiálu v nově produkovaných nápojových obalech. Zatímco ve sběru PET si v ČR vedeme poměrně velmi dobře, hůře na tom jsme s mírou využití vysbíraného materiálu v rámci následné recyklace. Se sběrem hliníkových plechovek naopak celkově zaostáváme. To se projevuje ve skladbě odhozených odpadků v našem okolí. Škoda je to také z hlediska nerealizovaných energetických úspor. Federální vládní agentura USA pro ochranu životního prostředí EPA (Environmental Protection Agency) uvádí, že energetické nároky na výrobu obalu z recyklovaného hliníku dosahují jen jedné dvacetiny energie spotřebované při výrobě z nového materiálu. S rostoucími cenami energií jsou hliníkárny z EU postupně vytlačovány a sběr a recyklace tak přispívají k materiálové soběstačnosti.

Celý článek zde: https://roklen24.cz/zalohovani-napojovych-obalu-v-cr-drs-a-ddrs-z-pohledu-spotrebitelu/

Sdílejte