Zprostředkovávat dialog formou odborných konferencí, seminářů a dalších společenských aktivit

Financovat kampaně a projekty zvyšující informovanost spotřebitelů o kvalitě zboží a služeb.

Propojovat domácí organizace, firmy a jednotlivce se zahraničními institucemi a akademickými pracovišti

Stát za spotřebiteli a usilovat o jejich větší informovanosti o kvalitě zboží a služeb a posílení jejich kvalifikovanného rozhodování

Spojovat významné hráče na domácím trhu