Financovat kampaně a projekty zvyšující informovanost spotřebitelů o kvalitě zboží a služeb.