Zprostředkovávat dialog formou odborných konferencí, seminářů a dalších společenských aktivit