Tisková zpráva: Koronavir zasadil zdravotnictví citelnou finanční ránu

 

Koronavir zasadil zdravotnictví citelnou finanční ránu

Na inovacích ale nešetřeme – říkají experti

 

Praha, 25. 05. 2020 – Finanční rána uštědřená koronavirem nemocnicím a dalším poskytovatelům zdravotní péče ve výši 30, 5 miliardy korun, se jen tak nezacelí. Přestože resort počítá s nahrazením značné části těchto „ztrát z nutnosti“ – už nyní je jasné, že se budou utahovat opasky. Dopady koronaviru na zdravotnictví probírali experti při kulatém stole Spotřebitelského fóra.

„Odložení operací, vyšetření a dalších výkonů dramaticky zasáhlo do příjmů zdravotnictví. Už nyní je jasné, že kvůli poklesu výběru pojistného přijdou o desítky miliard také zdravotní pojišťovny. I přesto by bylo krátkozraké tlumit investice do technologií a do vstupu nových léků, jak se může nabízet,“ uvedl jeden z řečníků MUDr. Tomáš Doležal, PhD. z Institutu pro zdravotní ekonomiku. Před tím, aby se šetřilo na inovativních lécích, varuje také PhDr. Ivana Plechatá z Hlasu onkologických pacientů. „Pacienti s vážnými onkologickými onemocněními tyto inovativní léky netrpělivě vyhlížejí. Bavíme se o preparátech, jejichž účinnost je bezesporu prokázána, a na to, aby se dostaly k českým pacientům už čekají dlouhé měsíce,“ podotkla účastnice debaty.

Všichni experti se shodli na tom, že zdroje ve zdravotnictví jsou omezené a po koronaviru budu ještě omezenější, a proto je třeba důkladně zvažovat, kam putují. „Pokud do zdravotnictví nebude lépe vidět a všichni zainteresovaní, včetně pacientů, nebudou mít k dispozici více snadno dostupných informací, zůstane systém veřejného zdravotního pojištění i nadále černou skříňkou, kde bude vždy chybět o korunu více, než se do ní vloží,“ dodal Aleša Roda z Centra ekonomických a tržních analýz.

 

O Spotřebitelském fóru

Platforma propojující veřejnou a akademickou sféru, neziskový sektor a společensky odpovědné firmy. Kulatého stolu Pacient jako spotřebitel se zúčastnili Helena Rögnerová z Ministerstva zdravotnictví ČR, Julius Špičák z Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Kateřina Podrazilová za Svaz pojišťoven ČR, Ivana Plechatá za Hlas onkologických pacientů, Viktor Vodička ze Sdružení českých spotřebitelů, Tomáš Doležal z Institutu pro zdravotní ekonomiku, Aleš Rod z Centra ekonomických a tržních analýz. Více informací na www.spotrebitelskeforum.cz.

Kontakt pro novináře:

Mgr. Markéta Pudilová, market.pudilova@gmail.com, +420 776 328 470

Sdílejte