Euractiv.cz: Hromadné žaloby: Měli by se jich podnikatelé obávat?

Dvacet procent spotřebitelů napříč Evropou se alespoň jednou za rok setkalo s obchodníky, kteří se nechovali v souladu s evropským spotřebitelským právem. Spotřebitelé si jsou často vědomi toho, že obchodníci nedodržují práva, nechtějí je ale žalovat kvůli tomu, že soudní řízení je časově i finančně náročné, zatímco požadované odškodnění příliš nízké.

Řada obchodníků navíc sídlí v zahraničí, spotřebitelé, kteří chtějí porušení práv řešit, tak musí vést spory přeshraničně, což je ještě nákladnější. Podle studie Evropské komise z roku 2016 tím evropským spotřebitelům vzniká finanční a časová újma, kterou lze vyčíslit na 770 milionů eur ročně

Celý článek, včetně komentáře předsedy správní rady Spotřebitelského fóra, najdtete na euractiv.cz

Článek původně vyšel v magazínu Český autoprůmysl sdružení AutoSAP.

Sdílejte