Euractiv: Akt o digitálních trzích rozšíří spotřebitelům výběr, může ale znepřehlednit trh

Nová evropská legislativa pro digitální sektor by mohla spotřebitelům přinést větší výběr a posílit tlak konkurence na trhu. Stinnou stránkou pak bude znepřehlednění trhu, který přinese ještě větší nároky na digitální gramotnost uživatelů, píše v komentáři pro EURACTIV.cz Kryštof Kruliš.

Autorem komentáře je Kryštof Kruliš, předseda správní rady zapsaného ústavu Spotřebitelské fórum.

Návrh aktu o digitálních trzích (DMA) v polovině prosince 2021 úspěšně prošel hlasováním v Evropském parlamentu a v následujících měsících bude projednáván v trialogu. Navrhované nařízení svěřuje Evropské komisi soutěžně-právní nástroj pro ex ante regulaci globálních gigantů na trhu digitálních služeb, tzv. strážců (angl. gatekeepers).  Návrh slibuje přispět k většímu inovačnímu potenciálu firemního sektoru a ke zlepšení kvality digitálních služeb ku prospěchu spotřebitelů. Právě prospěch spotřebitelů bývá jedním z hlavních zmiňovaných přínosů. Na podporu zavedení takového nástroje se vyslovila například i zastřešující evropská spotřebitelská organizace BEUC. Jak tedy může akt o digitálních trzích spotřebitelům skutečně prospět? A existují v souvislosti s aplikací aktu pro spotřebitele nějaká rizika?

Čtěte více na webu Euractiv: https://euractiv.cz/section/digitalni-agenda/opinion/akt-o-digitalnich-trzich-rozsiri-spotrebitelum-vyber-muze-ale-zneprehlednit-trh/

Sdílejte