Advokátní deník: Sympozium Hromadné žaloby oživilo debaty o tomto tématu

Analýzou současného stavu a perspektivami dalšího legislativního vývoje institutu hromadných žalob v českém právním systému se zabývalo sympozium Hromadné žaloby, které v rámci Pražského právnického jara uspořádala v pátek 10. června 2022 ve Vlasteneckém sále pražského Karolina Stálá konference českého práva. Záštitu nad akcí převzal Mgr. Radek Vondráček, předseda Ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Přítomné uvítal JUDr. Karel Havlíček, zakladatel Stálé konference českého práva, který uvedl že v rámci sympozia bude zvláštní pozornost věnována představení aktuálního stavu legislativních prací – jejich posunu, a to nejen díky pandemické situaci, hlavním institutům právní úpravy hromadných žalob, jejich systematickému zařazení v civilním procesu, problematickým stránkám zvažované právní úpravy apod.

K diskusi přizval členy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, zástupce Ministerstva spravedlnosti, Soudcovské unie a České advokátní komory, představitele spotřebitelské veřejnosti a další hosty.

(…)

Závěrem Mgr. et Mgr. Kryštof Kruliš, Ph.D., předseda správní rady Spotřebitelského fóra, z. ú., představil zkušenosti z pohledu spotřebitelů a spotřebitelských organizací.

Sympozium ukázalo, že je důležité se odborně setkávat a diskutovat nejen téma hromadných žalob, ale všechna, která aktuálně hýbou děním, což potvrdil i nedávný Sjezd českých právníků, jak závěrem poznamenal sám moderátor.

Čtěte více na: https://advokatnidenik.cz/2022/06/13/sympozium-hromadne-zaloby-ozivilo-debaty-o-tomto-tematu/

Sdílejte