Respekt: Spotřebitelské fórum v roce 2019

V České republice již čtvrtým rokem působí zapsaný ústav Spotřebitelské fórum, jehož vizí je přispět k vytvoření funkčního dialogu mezi státem, firmami, spotřebitelskými organizacemi a akademickou sférou. Zájmem spotřebitelské politiky by mělo být vždy usilovat zejména o dobře informovaného spotřebitele, který má snadný a uživatelsky přívětivý přístup k takovýminformacím,kteréprosvérozhodovánípotřebuje. Dosáhnout tohoto stavu seberegulací v dialogu spotřebitelů, jejich organizací, regulátora a komerční sféry je podle Spotřebitelského fóra optimálním řešenímprovětšinuoborů.

Podívejte se na celou zprávu, která vyšla v časopisu Respekt.

Sdílejte