Kryštof Kruliš přednesl příspěvek na odborném semináři o Právní problematice hromadných žalob

Kryštof Kruliš přednesl příspěvek na odborném semináři o Právní problematice hromadných žalob

kterou pořádala Stálá konference českého práva, s. r. o., v rámci projektu Pražské právnické jaro 2017
pod záštitou Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Sdílejte