SČS: Kulatý stůl – Funkční ochrana spotřebitelů před padělanými výrobky

Sdružení českých spotřebitelů ve spolupráci s Technologickým centrem Praha a Radou kvality ČR uspořádalo kulatý stůl k problematice ochrany spotřebitelů před padělanými výrobky. Setkání navazovalo na dotazníkové šetření, jehož cílem bylo lépe podchytit povahu a skutečný rozsah tohoto problému a navrhnout možná nápravná opatření. 

Jednou z vážných překážek, které komplikují vývoj a uplatnění mnoha inovací na českém trhu i v zahraničí, je nelegální pirátství, kopírování a padělání. „Pirátské“ výrobky tím, že jejich výrobci a prodejci nerespektují práva duševního vlastnictví, nenarušují jen hospodářskou soutěž, ale ohrožují i bezpečnost spotřebitelů. Při výrobě nejsou velice často dodržovány základní technické požadavky, jsou vydávána nepravá osvědčení o jejich kvalitě a tyto výrobky bohužel nesou i nepravá označení, podle kterých se při nákupech spotřebitelé orientují.

Kulatý stůl tak vedle představení provedeného šetření a analýzy na toto téma přispěl mimo jiné i k edukaci široké spotřebitelské veřejnosti a posílil tak možnost vymáhání a ochranu zejména průmyslových práv.

Sdílejte