Inovace jsou klíčem pro udržitelnou budoucnost. Fórum udržitelného podnikání UP! 2024

Odpovědné firmy a další odborné organizace na tradičním setkání o udržitelném podnikání představily aktuální trendy v zelených inovacích pro udržitelnost

Připravovaný systém zálohování PET lahví a plechovek, udržitelné stavebnictví a inovativní technologie, udržitelná burza a digitální inovace byla hlavní témata UP! 2024 – Fóra udržitelného podnikání, které se 16. 4. 2024 konalo v sídle společnosti Deutsche Börse Group v Praze v Karlíně. Organizátorem akce byla aliance odpovědných firem Byznys pro společnost.

Debatního panelu k zálohování se zúčastnil také Kryštof Kruliš ze Spotřebitelského fóra, který do diskuze přinesl významný faktor spotřebitelů. „Zálohování je systém s prvky svobody i odpovědnosti. Nejde o extrémní regulatorní zákaz, jaký známe z boje s jednorázovými plasty u jiných výrobků. Je nadále na svobodném zvážení každého z nás, zda si zálohovaný výrobek koupí, pokud pro to má důvod. Zároveň jsme ale zálohou motivováni (nikoli nuceni) naložit s použitým obalem tak, aby mohl být dále využit. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že při správném nastavení parametrů spotřebitelé dokáží zálohování svou nakupovací rutinu přizpůsobit,“ uvedl v diskuzi Kryštof Kruliš.

Celý článek zde: https://diverzita.cz/cs/aktualita/inovace-jsou-a-budou-klicem-k-udrzitelne-budoucnosti-evropy

Sdílejte