Modernizace státní správy: „Spotřebitel“ veřejných služeb?

Spotřebitelské fórum uspořádalo ve čtvrtek 20. září setkání na téma „Modernizace státní správy“, kterého se zúčastnili zástupci pěti celostátních úřadů, samosprávy, spotřebitelských organizací i businessu.

Občané jsou u služeb soukromé sféry zvyklí, že své požadavky mohou snadno vyřešit digitálně bez nutnosti návštěvy kamenných poboček a cenu uhradit bezhotovostní platbou bez nutnosti obstarávat si hotovost. Digitální služby veřejného sektoru zatím takovouto dobrou pověst u občanů nemají. Jak však setkání ukázalo, odborníci na digitalizaci z jednotlivých úřadů jsou si nedostatků vědomi a lze poukázat na první příklady dobré praxe, které představují nakročení směrem k Digitálnímu Česku.

Přečtěte si celou zprávu ze setkání zde. Na seznam zúčastněných řečníků se můžete podívat tady.

Sdílejte