Společné stanovisko spotřebitelských organizací a SOCR k věcnému návrhu zákona o ochraně spotřebitele

Zástupci spotřebitelských organizací a představitelé Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR se sešli dne 5.6. 2017 u kulatého stolu nad návrhem věcného záměru zákona o ochraně spotřebitele (spotřebitelský kodex). Účastníci se shodli na tom, že v současnosti s ohledem na potřeby praxe nevidí potřebu pro vznik samostatného spotřebitelského kodexu. Od přijetí občanského zákoníku uplynul jen krátký čas a přistupovat k takovéto zásadní změně soukromého práva by bylo na újmu právnímu povědomí spotřebitelů i obchodníků. Vhodnější by proto bylo zpřesnit právní úpravu v rámci již existujících zákonů.  V případě, že i tak bude zvolena cesta nového spotřebitelského kodexu, bude důležité zapojit do přípravy paragrafovaného znění občanskou společnost v co nejširší možné míře, aby zásah do stávajícího stavu mohl být vyvážen kvalitou nové právní úpravy.

Seznam organizací, které se připojují ke společnému stanovisku:

Asociace občanských poraden

Poradna při finanční tísni, o.p.s.

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s.

Spotřebitelské fórum, z.ú.

Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR

Sdílejte