Spotřebitelské fórum na sympoziu „Spotřebitelské spory a jejich řešení“

Ve čtvrtek 5.dubna 2018 vystoupil předseda správní rady Spotřebitelského fóra Mgr. et Mgr. Kryštof Kruliš, Ph.D. na sympoziu k ochraně spotřebitele pořádaném podvýborem Poslanecké sněmovny pro ochranu spotřebitele ve spolupráci se Stálou konferencí českého práva.

Účelem sympozia bylo zejména vyhodnotit způsoby mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Akce se proto účastnily nejen poslanci a senátoři, ale také soudci, advokáti, mediátoři, zástupci z Ministerstva spravedlnosti i Ministerstva průmyslu a obchodu, Česká obchodní inspekce i zástupci neziskového sektoru.

Sdílejte