Stanovisko Spotřebitelského fóra k novému zákonu o platebním styku v České televizi

V pondělí 15. ledna vystoupil předseda správní rady Spotřebitelského fóra Mgr. et Mgr. Kryštof Kruliš, Ph.D.  v hlavní relaci České televize k problematice nového zákona o platebním styku. Předpis nabyl účinnosti druhý lednový víkend a přináší hned několik významných změn.

Reportáž je ke shlédnutí na stránkách České televize.

Sdílejte