Vyjádření Spotřebitelského fóra k hromadným žalobám v připomínkovém řízení Ministerstva spravedlnosti

Spotřebitelské fórum problematiku hromadných žalob odborně sleduje a považuje ji za významnou pro spotřebitele a celkové podnikatelské prostředí. V rámci připomínkového řízení jsme se Ministerstvu spravedlnosti k návrhu věcného záměru zákona podrobně vyjádřili jak z hlediska právního, tak z hlediska možného dopadu přijetí institutu hromadných žalob do cenové hladiny v ČR

Podklady o tomto návrhu jsou k dispozici na stránkách Hospodářské komory.

Celé stanovisko je k přečtení zde.

Sdílejte