Tisková zpráva: Český spotřebitel si myslí, že na internetu je vše zadarmo

Praha, leden 2019 – V pondělí 28. ledna se uskutečnila konference Spotřebitelského fóra zaměřená na postavení spotřebitele v digitálním světě. Konference se zúčastnila europoslankyně Dita Charanzová, vládní zmocněnec pro IT Vladimír Dzurilla,   lidé z businessu i zástupci spotřebitelských organizací.

Postavení moderního spotřebitele se spolu se současnými digitálními technologiemi a rapidně mění. Každé další regulatorní k ochraně spotřebitele však musí uvážit dosavadní legislativní prostředí a být digitálně přívětivé.

Zcela zásadní je vzdělávání spotřebitele a posilování dovednosti pracovat s informacemi a vyhodnocovat jejich důvěryhodnost. Moderní spotřebitel by měl být schopen se v nových hrozbách sám orientovat a efektivně se jim bránit. Všichni diskutující se shodli, že zodpovědný a srozumitelně informovaný spotřebitel je základem bezpečného fungování internetu. Jak uvedl předseda správní rady Spotřebitelského fóra Kryštof Kruliš „z šetření mezi spotřebitelskými organizacemi vyplývá, že zlepšení pozice spotřebitelů na internetu vyžaduje v prvé řade jejich vzdělávání. V důležitosti se na druhém místě z hlediska důležitosti objevuje potřeba spolupráce IT firem se spotřebitelskými organizacemi a úprava legislativy je až na místě třetím.“

Řečníci konference se věnovali aktuálním otázkám jako je problematika tzv. geoblockingu, plateb za přepravní služby u zásilek z e-shopů, ochrana osobních údajů či problematika finanční inkluze s ohledem na nové technologie. Ochrana spotřebitelů dopadá na všechny části společnosti. Mezi problémy, které v prostředí internetu u nás spotřebitelské organizace nejčastěji řeší nadále patří reklamace a odstupování od smluv uzavíraných online, problematika podvodných e-shopů a nekalé obchodní praktiky, při kterých dochází k automatickému prodlužování zpoplatněných služeb, aniž by o tom spotřebitel byl informován. Zde je prostor i pro pomoc z komerční sféry. Jak uvedla Katarína Kakalíková ze společnosti Mastercard „podvedený spotřebitel, který zaplatil platební kartou má možnost platbu vymáhat zpět s pomocí svého poskytovatele.“

„Online prostředí by mělo co nejvíce kopírovat offline prostředí pro spotřebitele.“ Vyjádřila se k tématu europoslankyně Dita Charanzová a v souvislosti s tím vyzvala přítomné, aby s ní sdíleli své vlastní názory a stanoviska a společně tak mohli podniknout kroky, které v budoucnu pomohou zabránit sociálnímu problému.

Spotřebitelské fórum je otevřená nezisková platforma pro komunikaci mezi občany, občanskými sdruženími, firmami a státem. Propojujeme neziskové organizace a firmy působící na domácím trhu s cílem hájit zájmy českých spotřebitelů zejména v oblastech jako je maloobchod, sdílená ekonomika, e-commerce, realitní trh nebo finanční či digitální služby.

Stáhněte si tiskovou zprávu.

Úvodní věta byla během konference řečena manažerkou pro veřejnou správu Janou Břeskou ze Sdružení pro internetový rozvoj.

Sdílejte