Tisková zpráva: Zálohování PET lahví očima (nejen) spotřebitele

Spotřebitelské fórum zorganizovalo kulatý stůl “Zálohování PET lahví očima (nejen) spotřebitele“, který s ohledem na složité vazby v systému odpadového hospodářství jako první v České republice nabídl široké spektrum pohledů odborníků z firem, svazů a asociací napříč životním cyklem PET lahve. Z kapacitních a časových důvodu nebylo možné dát prostor všem, kdo by na setkání chtěli na za jednotlivé fáze životního cyklu PET lahve vystoupit. Za iniciativu Zálohujme měla úvodní slovo kulatého stolu ředitelka Incien paní Jonášová. Debata následně pokrývala oblasti výroby, prodeje, pohled spotřebitelů a municipalit coby původce komunálního odpadu, třídění, svozu a následnou recyklaci materiálu. 

První tisková zpráva bezprostředně po setkání shrnula citace některých myšlenek, které na kulatém stole zazněly. Na žádost některých řečníků došlo k následnému rozšíření tiskové zprávy, aby lépe vyjadřovala pluralitu vyjádření přítomných řečníků, zejména na straně výrobců, z nichž se někteří vyjádřili proti zavedení zálohování a jiní k tomuto systému byli neutrální, či uznávají jeho životaschopnost při vhodném nastavení systému, případně jsou pro jeho zavádění na základě dobrovolnosti výrobců. Tisková zpráva v rozšířeném znění je dostupná níže.

Výstupy z kulatého stolu, doplněné o citace i dalších odborníků, jsou dostupné také na serveru ČTK:https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/osm-z-deseti-pet-lahvi-konci-v-cesku-ve-sberu/1724076.“

Toto vyjádření je ke stažení zde.

 

Současný systém sběru plastů je funkční a plní své cíle

Současný systém sběru plastů je funkční a plní své cíle. Proto se nejeví jako nutné zavádět zálohování PET lahví. Shodla se na tom většina účastníků kulatého stolu Spotřebitelského fóra v Praze. Zásadní existenční obavy by zavedení záloh vyvolalo zejména u malých regionálních prodejen.

Pokud by bylo schváleno zálohování PET lahví podle návrhů, které se v poslední době objevily na veřejnosti, mohlo by to narušit současný funkční systém sběru plastového odpadu v České republice. Varovali před tím účastníci dnešní konference Spotřebitelského fóra. Zejména někteří výrobci a zástupci malých prodejců se obávají i vysokých nákladů na zavedení nového systému.

„V celkové recyklaci jsme třetí v Evropě a měli bychom si brát příklad ze zemí, které jsou v recyklaci za námi? Vážné pochybnosti máme i o výnosovosti tohoto kroku. Navíc celkový balíček cílů EU pro sběr se zaměřením na jeden obal nevyřeší. PET lahve tvoří v nevyužitém odpadu jen 20 %,“ řekl Libor Duba, ředitel společnosti Ondrášovka.

„Současný systém tříděného sběru je funkční a umožňuje plnit cíle EU. Zavedením záloh by mohlo dojít k jeho ohrožení. Postoj společnosti Nestlé k zálohování je ale neutrální,“ navázala Jana Blecherová, public affairs manažerka Nestlé. „Proč něco měnit, když se prokázalo, že je to funkční?“ souhlasil Jiří Heczko, člen představenstva nápojářské firmy MASPEX – Fontea. Podobně interpretovala stanovisko Potravinářské komory vedoucí jejího legislativního oddělení Markéta Chýlková.

Před ohrožením současného systému sběru varoval i výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství Petr Havelka: „Vydali jsme se cestou zvýšení kapacity stávajícího systému, a to se České republice jednoznačně vyplatilo. Pro PET plníme již nyní evropské cíle pro rok 2025. Naopak bude velmi obtížné splnit celkové evropské cíle pro recyklaci plastů, ve kterých jsou PET lahve jen malou skupinou.“ To potvrdil i Jaromír Manhart, ředitel odboru odpadů Ministerstva životního prostředí: „Cíle pro rok 2025 plníme, a to nám hraje do karet. Nemusíme proto dělat žádná ukvapená rozhodnutí. Vítáme ovšem otevření diskuse k tomuto složitému problému, který se dotýká každého z nás.“

Svaz měst a obcí se ve svém písemně zaslaném stanovisku ptal mimo jiné po tom, kdo obcím nahradí náklady na případné zavedení nového systému a vyjádřil obavy o osud lokálního maloobchodu. Zálohování PET lahví totiž výrazně dopadne na menší obchodníky, kterým hrozí zásadní pokles tržeb. Zákazníci, kteří budou vracet PET lahve ve větších supermarketech, si zde také pravděpodobně nakoupí a nebudou mít důvod zajít do místní vesnické prodejny. „Jak takovou povinnost budeme naplňovat si vůbec nedokážu představit. I kdyby byl výkup v menších obchodech dobrovolný krok, pokud se malé prodejny rozhodnou PET zpětně neodebírat, přijdou o zákazníky,“ obává se Hana Carvová z legislativně právního oddělení Svazu českých a moravských spotřebních družstev, který provozuje síť prodejen COOP.

Iniciátoři návrhu se ovšem takových dopadů neobávají: „Očekáváme, že zákazník nebude platit systém z vlastní kapsy. Systém by měl být pokryt z výkupu odevzdaného materiálu, nevrácených záloh a příspěvků výrobců. Pro zajištění přísunu materiálu je ovšem potřeba zásadně omezit skládkování,“ uvedla Soňa Jonášová, ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky. Proti zálohám není ani společnost Coca-Cola. “Nelze říci, že systém sběrných míst je dobrý a systém záloh špatný, nebo naopak. S oběma systémy máme velké zkušenosti z jiných zemí, nedávno jsme zálohy pomáhali zavádět v Irsku nebo v Litvě. Vždy jsou klíčové parametry a detaily, jak se systém nastaví. V některých zemích tak zálohy fungují velmi dobře (třeba Estonsko), jinde naopak špatně (Chorvatsko). Coca-Cola před rokem vyhlásila iniciativu World Without Waste (Svět bez plýtvání), ve které jsme se zavázali do roku 2030 dosáhnout stavu, kdy budeme celosvětově recyklovat stejné množství obalů, které dáme na trh. Čili 100% recyklace. Ve stejném roce chceme mít v našich pet lahvích průměrně 50% podíl recyklátu. To jsou ještě ambicióznější cíle, než má EU. V ČR proto také chceme nejefektivnější možný systém a jsme připraveni se bavit jak o rozvoji toho současného, tak i o zálohách,” uvedl ředitel vnějších vztahů Coca-Cola HBC Petr Jonák.

Konferenci uspořádal zapsaný ústav Spotřebitelské fórum, který dle slov předsedy jeho správní rady Kryštofa Kruliše „již od roku 2016 pracuje na tom, aby se prostřednictvím kvalitního dialogu státu, spotřebitelských organizací a komerční sféry u nás dařilo přijímat vyváženou a chytrou legislativu a neopomíjely se ani možnosti dosažení lepšího postavení spotřebitelů skrze účinné samoregulační nástroje, které jsou v jednotlivých odvětvích dostupné.“ Více informací naleznete na našem webu.

 

Kontakt pro média

Kryštof Kruliš

Předseda správní rady

krystof@spotrebitelskeforum.cz

+420 604 795 569

www.spotrebitelskeforum.cz

 

Tisková zpráva ke stažení zde.

 

Sdílejte