Zálohování PET lahví očima (nejen) spotřebitele

Ve středu 20. února proběhl kulatý stůl Spotřebitelského fóra zaměřený na problematiku zálohování PET lahví.

Odpadové hospodářství členských zemí Evropské unie čekají velké výzvy v podobě recyklačních cílů, které vymezují direktivy balíčku oběhového hospodářství (CEP) a eliminace plastů na jedno použití (SUP). Každý členský stát musí zvolit vhodnou strategii, jak všechny povinné cíle splnit. V souvislosti s dílčím cílem týkajícím se plastových lahví se v České republice začalo intenzivně diskutovat o zavedení povinného systému zálohování PET lahví na nealkoholické nápoje

Jak náročné by bylo nový systém implementovat do praxe? Jak by systém ovlivnil současné odpadové hospodářství domácností? Jak by systém změnil trh s nealkoholickými nápoji a spotřebitelské chování? Jaké dopady by takový systém měl pro spotřebitele samotné? A jak projevil by se na cenách nebo kvalitě zboží? O tom všem budeme diskutovat u kulatého stolu

Podívejte se na program zde.

Sdílejte