Hromadné žaloby v českém právním prostředí

Do českého práva má být zaveden nový právní institut hromadných žalob. Často zmiňovaný přínos nově navrhovaného institutu je posílené postavení spotřebitelů díky možnosti hromadného uplatňování jejich nároků na plnění. Souběžně s tím však řada subjektů poukazuje na možná rizika zneužití této nové úpravy.

Evropská unie začala v loňském roce projednávat návrh směrnice o kolektivním uplatňování nároků skrze reprezentativní žaloby neziskových spolků. Navrhovaná směrnice je součástí širšího balíčku navrhovaných opatření v oblasti ochrany spotřebitele s názvem „Nová politika pro spotřebitele“.

Odborný kulatý stůl Spotřebitelského fóra se zaměří na porovnání obou připravovaných úprav a nabídne diskusi následujících otázek: Jakým způsobem bude česká úprava provázána s úpravou EU? Která z variant lépe pomůže českým spotřebitelům? Jak obě varianty čelí rizikům zneužití institutu hromadných žalob a v čem se může připravovaný národní návrh inspirovat v návrzích projednávaných na úrovni EU? Jak si s úpravou hromadných žalob poradily okolní státy? Jaké jsou v tomto ohledu osvědčené postupy ze zahraničí? Jaký je přístup spotřebitelských organizací k projednávaným návrhům? Jaký může mít zavedení institutu hromadných žalob dopad na spotřebitele a podnikání v České republice?

Podívejte se na program setkání. 

Sdílejte