Tisková zpráva: Rok hromadných žalob

Rok hromadných žalob

Praha – Spotřebitelské fórum uspořádalo kulatý stůl na velmi diskutované téma hromadných žalob. Akce se zúčastnili zástupci spotřebitelských organizací, veřejné i podnikatelské sféry. Institut hromadných či reprezentativních žalob je aktuálně projednáván na české i evropské úrovni; není proto náhodou, že rok 2019 je nazýván rokem hromadných žalob.

Mezi zúčastněnými opakovaně zaznívala podpora pro systém, který by umožnil podání hromadné či reprezentativní žaloby na základě přihlášek spotřebitelů (tj. přihlašovací systém, tzv. opt-in), a to zejména za předpokladu, že by takové žaloby byly oprávněny podat výlučně dlouhodobě etablované spotřebitelské spolky na neziskovém základě. Omezila by se tak rizika zneužití tohoto institutu a spotřebitelům by se zároveň výrazně zlehčil procesní způsob uplatnění jejich práv. Za současného stavu totiž spotřebitel od uplatnění svých práv často raději ustoupí, než aby kvůli nároku ve výši několika stokorun sám absolvoval dlouhé a nejisté soudní spory. Spotřebitelské spolky by mohly s pomocí reprezentativních žalob tuto tzv. racionální apatii překonat. Ze strany zástupců přítomných spotřebitelských organizací ale zaznělo varování, že souběžně s takovým systémem by bylo nezbytné zajistit v dostatečném rozsahu financování spotřebitelských spolků, aby se této nové funkce mohly náležitě zhostit. V opačném případě by hrozilo, že nový institut zůstane pouze na papíře, ale v praxi spotřebitelům reálně nepomůže.

Alternativou k reprezentativním žalobám podávaným spotřebitelskými spolky je systém hromadných žalob, se kterým české ministerstvo spravedlnosti aktuálně vstoupilo do meziresortního připomínkového řízení. Dominantou tohoto systému je, že hromadné žaloby na plnění v odhlašovacím režimu (tzv. opt-out) by podle tohoto návrhu podával výlučně ministerstvem akreditovaný správce skupiny na ziskovém základě. Z celkového výtěžku žaloby by si správce skupiny ponechal 20 až 30 % a o to méně by bylo vyplaceno jednotlivým spotřebitelům. Znamenalo by to větší riziko zneužití hromadných žalob ke konkurenčnímu boji či šikanózním praktikám, a v konečném důsledku nelze podle podnikatelských svazů vyloučit ani nárůst spotřebitelských cen. Zajistil by se tak však chod celého systému. Z uvedeného důvodu tento systém má podporu i u některých přítomných spotřebitelských spolků, které zdůrazňují potřebu skutečně efektivního posílení procesních nástrojů uplatňování práv spotřebitele. Spotřebitelské fórum i další instituce ale zdůrazňují, že u navrhované úpravy neproběhl proces RIA a nebyly tak uváženy ekonomické dopady a ani dopady na ceny pro spotřebitele, na které Spotřebitelské fórum upozorňovalo již připomínkách věcného záměru zákona.

Pro zjednodušení lze uvést, že připravovaná evropská legislativa je založena spíše na principu reprezentativních žalob, zatímco český návrh směřuje více k americké úpravě hromadných žalob. Důležité je také zmínit, že institut hromadných žalob připravovaný na národní úrovni by neměl být využitelný pouze na poli ochrany spotřebitele, ale i v dalších soukromoprávních vztazích.

„Momentálně není otázkou, jestli hromadné či reprezentativní žaloby budou, ale jak budou vypadat, jakým způsobem bude tento užitečný institut upraven.“ zdůraznil na konci debaty předseda podvýboru pro ochranu spotřebitele Poslanecké sněmovny Patrik Nacher (ANO).

Konferenci uspořádal zapsaný ústav Spotřebitelské fórum, který dle slov předsedy jeho správní rady Kryštofa Kruliše „již od roku 2016 pracuje na tom, aby se prostřednictvím kvalitního dialogu státu, spotřebitelských organizací a komerční sféry u nás dařilo přijímat vyváženou a chytrou legislativu a neopomíjely se ani možnosti dosažení lepšího postavení spotřebitelů skrze účinné samoregulační nástroje, které jsou v jednotlivých odvětvích dostupné.“ Více informací naleznete na našem webu.

 

Kontakt pro média:

Kryštof Kruliš

předseda správní rady

krystof@spotrebitelskeforum.cz

+420 604 795 569

www.spotrebitelskeforum.cz

 

Tisková zpráva pro stažení. 

Sdílejte