Bulletin advokacie: Sympozium hromadné žaloby

„Dne 14. listopadu 2018 se konalo ve Vlasteneckém sále Karolina v Praze sympozium na téma „Hromadné žaloby“, pořádané Stálou konferencí českého práva ve spolupráci se známou pražskou advokátní kanceláří Císař, Češka, Smutný.

Hromadnými žalobami z hlediska spotřebitelských organizací se ve svém vystoupení zabýval Mgr. Et Mgr. Kryštof Kruliš, Ph.D., předseda správní rady Spotřebitelského fóra. Ten zdůraznil, že neziskové organizace sdružené ve Spotřebitelském fóru jsou omezené finančně i personálně, a proto také odmítly nabídku, aby se staly správci a zastupovaly žalobce v hromadných žalobách. Zároveň ale ostře nesouhlasí s tím, aby bylo správcování skupiny podnikáním. „Myslíme si, že správce by měly dělat neziskové organizace, protože by podávaly i ty žaloby, ze kterých by nebyl žádný zisk, ale byly by ve veřejném zájmu. To by nám ale stát musel umožnit například založením speciálního fondu, který by se pak doplňoval z výtěžku vyhraných sporů,“ uvedl Kruliš.“

Přečtěte si celý článek ze Sympozia k hromadným žalobám zde.

 

Sdílejte