Studie: Srovnání různých forem taxislužeb a smluvní přepravy v Praze z pohledu spotřebitele

Spotřebitelské fórum provedlo testovací jízdy, porovnávány byly pro spotřebitele důležité faktory jako například cena, dostupnost vozů, čistota vozů nebo ochota řidiče. Studie podrobila testu šest služeb umožňujících
individuální osobní přepravu v Praze. Mezi testované služby byly zařazeny vybrané klasické společnosti provozující taxislužbu, internetové platformy sloužící jako online dispečink pro zprostředkování poptávky jednotlivým provozovatelům taxislužby i platformy zajištující smluvní přepravu.

Obdobné studie jsme provedli také v minulých letech. 

Podívejte se na celou aktualizovanou verzi.

Sdílejte