Setkání s médii: Postoj veřejnosti k zálohování obalů

Téma zálohování PET lahví přitáhlo v letošním roce pozornost médií a veřejnosti u nás. Zapsaný ústav Spotřebitelské fórum se touto tématu věnoval v únoru 2019 na ostře sledovaném kulatém stole, který představil pohledy napříč životním cyklem PET materiálu. Přístup veřejnosti k zálohování PET lahví byl rovněž předmětem 5-ti průzkumů veřejného mínění od renomovaných agentur. Jejich výsledky se však rozchází a pro laika je velmi těžké učinit si obrázek o tom, jaký je přístup spotřebitelské veřejnosti k zálohování PET lahví u nás, v jaké míře se běžný občan v této problematice orientuje a jak by se po případném zavedení záloh změnilo chování jednotlivých skupin obyvatelstva? Spotřebitelské fórum proto oslovilo INSTITUT EVALUACÍ A SOCIÁLNÍCH ANALÝZ, tedy jednu z posledních institucí zkoumajících veřejné mínění, která dosud žádný vlastní výzkum na toto téma nezpracovala, aby dosavadní studie posoudil a zhodnotil, jaká zobecnění o postoji veřejnosti k danému tématu lze ze souboru závěrečných výstupů těchto studií učinit. Výsledky tohoto posouzení budou představeny na snídaňovém setkání s novináři za účasti jejich zpracovatele. Pozvání zároveň přijal i zpracovatel studie pro Ministerstvo životního prostředí ze zapsaného ústavu CETA, který problematiku zálohování posuzoval z věcného hlediska.

Podívejte se na pozvánku.

Sdílejte