Pražský právnický podzim 2019: Hromadné žaloby (odborné sympozium)

V pondělí 9. 12. se předseda správní rady Spotřebitelského fóra Kryštof Kruliš zúčastnil odborného sympozia pod záštitou Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu. Akce proběhla v rámci projektu Pražský právnický podzim 2019 pořádaného Stálou konferencí českého práva. Ústředním tématem byly hromadné žaloby. Příspěvek předsedy Spotřebitelského fóra se týkal uvažovaných přínosů hromadných žalob z hlediska spotřebitele.

Podívejte se na celý program. 

Sdílejte