Pozvánka: Digitální daň: silná pro a proti očima spotřebitelů, ekonomů, exportérů a IT sektoru

Spotřebitelské fórum, z. ú. si Vás dovoluje pozvat na kulatý stůl

 

Digitální daň: silná pro a proti očima spotřebitelů, ekonomů, exportérů a IT sektoru

 

Kdy: středa 11. 3. 16:00 – 18:00

Místo: Spojka Karlín, Pernerova 697/35, 186 00 Praha 8-Karlín

Formát: kulatý stůl

 

V České republice je v současné době projednáváno zavedení digitální daně, která by se měla dotknout digitálních služeb světových IT gigantů u nás. Připojili jsme se tak ke státům EU, kteří tímto zvažovaným krokem chtějí přimět OECD či alespoň EU k širší dohodě o zdanění v digitální sféře. V diskusi o zavedení této daně zaznívají silná pro i proti. Věnují se problematice nastavení férových podmínek zdanění v IT sektoru, možnému dopadu daně na spotřebitele i reakce v mezinárodních vztazích, zejména ze strany USA, odkud IT giganti pochází a kde vyvíjí své technologie. Kulatý stůl věnovaný digitální dani pořádá zapsaný ústav Spotřebitelské fórum coby doprovodné setkání V. ročníku mezinárodní konference Digitální Česko 2020.

Jaká rizika může mít zavedení digitální daně a lze je její formulací omezit? Je navrhovaná daň z hlediska podmínek v IT sektoru spíše vyrovnávací či diskriminační? Jak je pravděpodobné, že tato daň bude v konečném důsledku přenesena na spotřebitele prostřednictvím vyšších cen či omezením dostupnosti digitálních služeb u nás? Jak reálné je riziko odvetných opatření ze strany USA? Může se ČR stát terčem selektivních cel, jako například Francie, které by dopadly primárně na naše úspěšné exportéry do USA, a jaký by byl vliv takových cel na naši ekonomiku?

Akce proběhne jako side-event Digitálního Česka 2020 pořádaného Institutem pro politiku a společnost.

Registrovat se můžete zde.

 

Plánovaný program kulatého stolu (tbc)

 

15:40 Registrace, káva a občerstvení

 

16:00 Zahájení setkání a vystoupení řečníků

 

Vystoupení řečníků

Petr Gandalovič, stálý zástupce ČR při OECD

Viktor Vodička, Sdružení českých spotřebitelů

Zbyněk Frolík, Linet

Ladislav Minčič, ředitel odboru legislativy, práva a analýz, Hospodářská komora

Miroslav Zámečník, ekonomický analytik, Česká bankovní asociace

Simona Hornochová, Komora daňových poradců

Jana Břeská, manažer pro státní správu, Sdružení pro internetový rozvoj

Marek Ondroušek, DEN: Digital Economy Network

Jan Skopeček, poslanec PSP ČR

Moderuje: Kryštof Kruliš, předseda správní rady, Spotřebitelské fórum

18:00 Závěr akce

 

 

Sdílejte