Výzkum: Oběd jako součást pracovního dne

Spolu s agenturou Focus jsme zpracovali výzkum zaměřený na obědvání českých spotřebitelů. Výzkum jsme realizovali ještě před situací s virem COVID19.

Cíle výzkumu byly následující:
– Zmapovat chování a rozhodování ekonomicky aktivní populace ČR na téma obědvání v průběhu
pracovního dne, popsat stávající situaci.
– Zjistit, jak se cílová skupina v průběhu týdne stravuje, jaké okolnosti na stravování hrají roli.
– Zaměřit se na v aktuálně dostupné benefity na podporu stravování.
– Popsat případnou změnu chování zaměstnanců, pokud jim oproti dosavadnímu stavu bude nově
vyplácen příspěvek formou zaměstnaneckého paušálu na stravování.

Podívejte se na celou prezentaci a její výsledky zde. 

Podívejte se na tiskovou zprávu zde. 

Sdílejte