Grantové programy Spotřebitelského fóra – Závěrečné zprávy 2020

Rok 2020 byl pro Spotřebitelské fórum prvním obdobím, kdy jsme prostřednictvím grantů podpořili české spotřebitelské organizace v jejich projektech zaměřených na ochranu spotřebitele. Po vyhodnocení celé řady velmi kvalitních projektů jsme nakonec vybrali čtyři projekty, které jsme finančně podpořili.

Spolupráce s vybranými spotřebitelskými organizacemi –  jmenovitě Sdružení českých spotřebitelů, z. ú., GLE o.p.s. a Sdružení obrany spotřebitele – Asociace, z.s. – byla velmi pozitivní a proto bychom se i s Vámi rádi podělili o výsledky podpořených projektů. Závěrečné zprávy, které dokumentují průběh, přínos a výsledky jednotlivých projektů najdete na našem webu pod záložkou Granty – Závěrečné zprávy.

Sdílejte