Výroční konference Spotřebitelského fóra 2021

Již 21. září 2021 od 9:30 do 13:45 proběhne dlouho očekávaná výroční konference Spotřebitelského fóra, tentokrát na téma Spotřebitel v době pandemie a po ní a na téma Výzvy legislativy EU z hlediska spotřebitele. Událost proběhne v Galerii kavárny Louvre (Národní 1987/22, Praha). Pro účast je nutná registrace: https://forms.gle/16uhw6D28QrMaVNr8

 

Program konference:

První panel, Spotřebitel v době pandemie a po ní
9:45 – 11:15

Uvedení tématu: Pandemie COVID-19 ovlivnila způsob našeho života a ušetřeny nezůstaly ani trendy spotřebitelského chování. Otázky zdraví se dostaly do popředí pozornosti spotřebitelů, firem i veřejné sféry. Do budoucna lze odhadovat, že otázka financování zdravotního systému a jeho dlouhodobá udržitelnost, zejména s ohledem na příchod vysoce inovativních léčiv, zůstane pro veřejnost vysoko na žebříčku priorit.

V posledním roce a půl však byly ovlivněny téměř všechny sféry života spotřebitelů. Skokově narostlo například využívání digitálních služeb či e-commerce a postupně rostou i možnosti e-governmentu. Řada spotřebitelů začala z hygienických důvodů preferovat platbu kartou. Živelní katastrofy letošního léta nám také připomenuly řadu dalších rizik a do popředí vynesly otázky, jak se proti nim správně zajistit. Adaptaci na nové podmínky doprovází zvýšená míra nejistoty ohledně budoucího ekonomického vývoje a otázky spojené s rychlostí obnovy sektorů jako je gastronomie, cestovní ruch či letectví, jakož i problém s nastartováním dodavatelských řetězců, který zasahuje různé sektory od stavebnictví až po výrobu automobilů.

První panel Spotřebitelského fóra 2021 se proto zaměří na následující otázky:

Jak se proměnily trendy spotřebitelského chování v souvislosti s pandemií? Co můžeme očekávat od budoucího vývoje? Jakým způsobem promluví do vztahu spotřebitelů a firemního sektoru ekonomický vývoj po pandemii? Co přinesou nové technologie a jakou roli mají sehrát nová regulatorní opatření? Jaký rozsah finančních zdrojů budeme moci nasměrovat do zdravotnictví a budeme si to moci dovolit?

 

Druhý panel, Výzvy legislativy EU z hlediska spotřebitelů
11:30 – 13:00

Uvedení tématu: Právo a politiky EU mají vliv na každodenní život spotřebitele. Na úrovni EU se aktuálně připravuje institut hromadných žalob, který v České republice může být převratnou změnou při prosazování práv spotřebitelů. Svou legislativní reflexi v posledních letech získala i problematika tzv. dvojí kvality, která u nás je spotřebitelskou veřejností významně sledována.

Do popředí se aktuálně dostávají i specifické body spotřebitelské agendy, jako je tzv. greenwashing či problematika důvěryhodnosti spotřebitelských recenzí. Spotřebitelů v EU se výrazně dotkne i agenda Evropské komise věnovaná tzv. zelené dohodě pro Evropu a příprava na digitální věk, včetně aktu o digitálních službách a digitálních trzích. Kromě těchto velkých témat nelze vynechat i některé dílčí specifické otázky, jako například problematiku pravidel DPH pro finanční a pojišťovací služby, ke které Evropská komise v první polovině roku uspořádala veřejnou konzultaci, a případné změny by mohly výrazně dopadnout i na spotřebitele.

Networkingový oběd
13:00 – 13:45

Mezi potvrzené účastníky patří zástupci příslušných parlamentních výborů, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva zdravotnictví a dalších významných institucí, ale také europoslanci Marcel Kolaja a Ondřej Kovařík a další osobnosti věnující se agendě spotřebitele.

 

Sdílejte