Výroční konference Spotřebitelského fóra 2021 nabídla debatu mezi tvůrci legislativy a zástupci spotřebitelských organizací

Letošní výroční konference Spotřebitelského fóra pomohla propojit tvůrce legislativy se spotřebitelskými organizacemi, firmami a zástupci veřejné správy. Mezi nejdiskutovanější témata patřily trendy ve spotřebitelském chováni, digitalizace a její dopad na spotřebitele, ale také legislativní výzvy na úrovni České republiky i v Evropském měřítku, jako je zavedení institutu hromadných žalob, možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů či dopadů tzv. dvojí tranzice (digitální a zelené) na spotřebitele u nás.

Výroční konference přivítala hosty prvním panelem na téma „Spotřebitel během pandemie a po ní“, na kterém vystoupili europoslanec Ondřej Kovařík, poslanec Patrik Nacher, ředitelka Odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Lenka Poliaková, ředitel Odboru živností a spotřebitelské legislativy Jan Strakoš, ředitel Sdružení českých spotřebitelů Viktor Vodička, Alena Máčová ze Sdružení obrany spotřebitelů, Viktor Peterka z kanceláře ombudsmana České asociace pojišťoven (ČAP) a Katarína Kakalíková z Mastercard.

Právě první panel nabídl řadu zajímavých informací o postavení spotřebitele v době pandemické situace. „Jednoznačně se osvědčily pro-klientské postupy jako je např. e-preskripce léků. Určitou výhodu měli i klienti pojišťoven, které dlouhodobě věnují pozornost online komunikaci. Zkušenost s pandemií a poptávka spotřebitelů po možnosti řešit své potřeby na dálku budou nepochybně impulsem k rozvoji e-komunikace ve zdravotnictví i ve státní správě“ komentuje současný stav Lenka Poliaková z Ministerstva zdravotnictví.

„V době pandemie byly ovlivněny téměř všechny sféry života spotřebitelů. Skokově narostlo například využívání digitálních služeb či e-commerce a postupně rostou i možnosti e-governmentu. Řada spotřebitelů začala z hygienických důvodů preferovat platbu kartou. Adaptaci na nové podmínky ovšem doprovází zvýšená míra nejistoty ohledně budoucího ekonomického vývoje a otázky spojené s rychlostí obnovy sektorů jako je gastronomie, cestovní ruch či letectví, jakož i problém s nastartováním dodavatelských řetězců, který zasahuje různé sektory od stavebnictví až po výrobu automobilů,“ říká Kryštof Kruliš, předseda správní rady Spotřebitelského fóra. „Nastartování zmiňovaných sektorů bude samozřejmě vyžadovat také investice ze strany státu, které se mohou promítnout do postupného zvyšování daní, například spotřebních. Krom okamžitých finančních dopadů na spotřebitele to může přinést i dopady nepřímé, například v podobě rozšiřujícího se černého trhu s cigaretami,“ dodává Kruliš.

Druhý panel se zaměřil na výzvy legislativy ze strany Evropské unie. Do diskuse se vedle několika řečníků z předcházejícího panelu připojili také místopředseda Evropského parlamentu Marcel Kolaja, Josef Schwarz ze zastoupení Evropské komise v ČR a Jiří Hauptmann z Provident Finance. Klíčovým tématem byla digitalizace a ochrana spotřebitele. „Akt o digitálních trzích zásadně změní pravidla na Internetu. Jeho cílem je zastavit praktiky technologických gigantů, kterými narušují hospodářskou soutěž. Je zapotřebí vytvořit na trhu konkurenční prostředí. Spotřebitelé tak ve výsledku budou mít k dispozici větší výběr a kvalitnější služby za nižší ceny.“ komentuje europoslanec Kolaja.

„Věříme, že ke zlepšení vymáhání práv spotřebitelů na úrovni EU přispěje i nedávno přijatá směrnice, která zavádí harmonizovaný systém pro podávání zástupných žalob. Tento systém umožní spotřebitelům vymáhat tzv. ‚hromadné škody‘. Zajistí ale také, aby nedocházelo ke zneužívání soudních řízení,“ dodává Jan Strakoš z Ministerstva průmyslu a obchodu.

Sdílejte