Aktuality SF

Aktualita: Konzultace ve věci nové spotřebitelské agendy EU

Do 10. října je v anglickém jazyce otevřena konzultace ve věci nové spotřebitelské agendy EU, do které mohou přispět zástupci spotřebitelských organizací i firemní sféry a přispět tak k nasměrování této agendy do příštích let. Odkaz na konzultaci je dostupný zde: https://survey.alchemer.eu/s3/90387026/Consumer-Policy-Foresight .

Sdílejte