Událost: Kulatý stůl na téma Udržitelná spotřeba při nákupu potravin

Spotřebitelské fórum si vás dovoluje pozvat na kulatý stůl, který pořádá Sdružení českých spotřebitelů, z.ú. ve spolupráci s Radou kvality České republiky dne 25. listopadu 2021 od 14:00 hod. v Konferenčním centru City, Na strži 65/1702, 140 00 Praha 4 a ON-LINE na adrese https://meet.jit.si/Potravinyaspotrebitel.

Kulatý stůl by měl přinést pohled účastníků na plýtvání potravinami jako na významný faktor udržitelné spotřeby potravin a také na možná opatření a doporučení, jak tomuto fenoménu na straně spotřebitelů efektivně zabránit a jak snížit i celkový objem potravinového odpadu, který každoročně produkujeme.

Program

 • 14:00 – 14:05
  Ing. Libor Dupal, předseda správní rady SČS Úvod a přivítání účastníků
 • 14:05 – 14:20
  Mgr. Viktor Vodička a PhDr. Aleš Pecka, M.A. Udržitelná spotřeba při nákupu potravin – představení studie SČS
 • 14:20 – 15:20
  Panelová diskuse zástupců státní správy, výrobců, obchodu, vysokých škol a spotřebitelů „Jak efektivně zabránit plýtvání potravinami v jednotlivých fázích dodavatelského řetězce a jak omezit objem potravinového odpadu, který v ČR produkujeme?“
  Vystupující: Ing. Pavel Mikoška, viceprezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a ředitel kvality ve společnosti Albert, Mgr. Helena Kavanová, tisková mluvčí Potravinářské komory ČR, Jana Bártová, společnost Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, JUDr. Kristýna Opletalová, Ministerstvo průmyslu a obchodu, doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D., Ústav marketingu a obchodu, Mendelova univerzita v Brně, Markéta Braun Kohlová, Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova, PhD., Mgr. et Mgr. Kryštof Kruliš, Ph.D., Spotřebitelské fórum a další
 • 15:20 – 15:30
  Závěry, výstupy z akce & poděkování

Tato akce se koná za finanční podpory Rady kvality ČR a ve spolupráci s oficiálním portálem České republiky pro kvalitu a společenskou odpovědnost: www.narodniportal.cz

Sdílejte