Tisková zpráva: Evropské státy nadále dominují celosvětovému žebříčku talentů, ČR si oproti předchozím dvěma letům polepšila o dvě příčky a obsadila celkovou 37 pozici

Zapsaný ústav Spotřebitelské fórum coby odborný partner za Českou republiku a švýcarský institut © IMD World Competitiveness Center dnes společně zveřejnily výsledky osmého ročníku světového žebříčku talentů (IMD World Talent Ranking). Jde o hodnocení posuzovaných ekonomik z hlediska jejich schopností vychovat, přilákat a udržet talenty. Žebříček je celosvětově přístupný od 9. 12. 2021 00:01 SEČ na: https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center/.

Na prvním místě IMD žebříčku talentů 2021 je Švýcarsko, které prvenství ovládá již čtvrtým rokem v řadě. Alpská země silně investuje do vzdělávání a vzdělání zaměstnanců patří i mezi přední priority zaměstnavatelů. Atraktivitě Švýcarska vedle jeho vysoké životní úrovně a vysokých výdělkových možností dodává také vysoce efektivní zdravotní systém. Na druhém místě se v aktuálním žebříčku umístilo Švédsko, které vedle vysoce kvalifikované pracovní síly nabízí investorům také široké možnosti angažování špičkových manažerů s bohatými mezinárodními zkušenostmi. Třetí pozici obsadilo Lucembursko, které má v přepočtu na jednoho studujícího nejvyšší investice do vzdělávání. V první desítce se nacházejí převážně malé a středně velké evropské státy, které kombinují vysoké investice do vzdělávání s vysokou kvalitou života, která dokáže domácí talenty v zemi udržet a nadto přilákat talenty ze zahraniční. Silnou pozici Skandinávských zemí v žebříčku talentů potvrzují Norsko na čtvrtém a Dánsko na pátém místě. Druhé pětce žebříčku je nejvýše Rakousko (6. pozice), následované Islandem (7.), Finskem (8.) a Nizozemské království (9.). První desítku žebříčku uzavírá Německo (10.). Nejlepšími mimoevropskými ekonomikami žebříčku jsou Hong-Kong (11.) a Singapur (12.). Spojené státy (14.), Spojené království (21.) a Francie (25.) si v letošním žebříčku mírně polepšily. Čína, která se dostala na 36. pozici v žebříčku postoupila o čtyři příčky vzhůru a skončila tak těsně nad Českou republikou (37.) i nad klesajícím Japonskem (39.).

Ze zemí bývalého východního bloku si v IMD žebříčku talentů 2021 nejlépe vedlo Estonsko, které se udrželo na 19. místě. Před Českou republiku na 37. pozici se v rámci našeho regionu zařadilo ještě Slovinsko na 27. pozici a Litva s Lotyšskem, které zakončují pořadí první třicítky států žebříčku talentů. Polsko si pohoršilo o deset příček a je na 45. místě. Maďarsko oproti tomu aktuálním žebříčkem o osm pozic vystoupalo a umístilo na 42.pozici. Žebříčkem výrazně (o 9 pozic) stoupalo také Slovensko, které si tak polepšilo na celkové 52. místo.“ uvádí Kryštof Kruliš ze Spotřebitelského fóra. „V celosvětovém srovnání naše umístění snižuje zejména vysoký počet žáků na učitele v základním školství a vnímání kvality učňovského školství. Lépe si naopak stojíme například v poměru počtu studentů středních škol na jednoho učitele (25. místo).“ vysvětluje Kruliš ze Spotřebitelského fóra. „V aktuálním průzkum mezi managery nás pak sráží zejména poměrně špatné hodnocení našeho učňovského školství. To se v celosvětovém srovnání průzkumů dostalo až na velmi nelichotivé 57. místo. Nejlépe na světě přitom hodnotí úroveň učňovského školství ve Švýcarsku (1. místo) a sousedním Německu (2. místo) a Rakousku (3. místo).“ dodává Kryštof Kruliš, ze Spotřebitelského fóra, které se Švýcarským institutem IMD na žebříčku v České republice spolupracuje.

Žebříček talentů doplňuje tradiční žebříček konkurenceschopnosti, jenž institut IMD vydává již tři desetiletí. Žebříček porovnává konkurenceschopnost 64 ekonomik a indikuje dostupnost talentů. Zohledňována je míra investic do rozvoje domácích talentů, parametry životní úrovně, které zemím umožňují přilákat zahraniční talenty a brání jejich odlivu, a dále také, jaká kvalita talentů je aktuálně dostupná v dané zemi. Srovnání vychází z dostupných statistických údajů umožňujících celosvětové srovnání a je doplněn o aktuální průzkum mezi předními manažery v posuzovaných zemích.

Sdílejte