Aktualita: Účastnili jsme se odborného sympozia k hromadným žalobám

Dne 10. června 2022 proběhlo pod záštitou Mgr. Radka Vondráčka, předsedy ÚVP Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR odborné sympozium Hromadné žaloby. Sympozium je zařazeno do VI. ročníku projektu Stálé konference českého práva.

Předmětem sympozia byla analýza současného stavu a perspektivy dalšího legislativního vývoje institutu hromadných žalob v českém právním řádu. Zvláštní pozornost byla věnována těmto otázkám:

  • Představení aktuální podoby legislativních prací, kam jsme se posunuli
  • Evropská směrnice o zástupných žalobách (Směrnice EP a Rady (EU) 2020/1828)
  • Hlavní instituty právní úpravy hromadných žalob
  • Systematické zařazení hromadných žalob v civilním procesu
  • Z čeho pramení potřeba hromadných žalob
  • Problematické aspekty uvažované právní úpravy a příklady z praxe

Úvodní slovo přednesl JUDr. Jaromír Císař. Sympozium moderoval JUDr. Karel Havlíček, zakladatel Stálé konference českého práva. Závěrečné vystoupení patřilo předsedovi správní rady Spotřebitelského fóra, Mgr. Kryštofu Krulišovi.

„Hromadné žaloby je institut, který může být zneužit buď skupinovými nebo konkurenčními zájmy. My si myslíme, že spotřebitelské organizace mohou působit jako pojistka proti tomuto zneužití,“ uvedl Kryštof Kruliš, předseda správní rady Spotřebitelského fóra

Více v tiskové zprávě: https://www.brainteam.cz/aktuality/sympozium-na-tema-hromadne-zaloby

Nebo si přečtěte článek na Advokátním deníku: https://advokatnidenik.cz/2022/06/13/sympozium-hromadne-zaloby-ozivilo-debaty-o-tomto-tematu/

Sdílejte